ARTS PDF представи нови версии на свои продукти

1526
ARTS PDF представи нови версии на свои продукти

Aerialist, Aerialist Pro, Aerialist Split & Merge и Aerialist PDF Stamper вече налични за Adobe Acrobat 8.0

Един от водещите разработчици на допълнения към Acrobat, ARTS PDF, наскоро обяви, че Aerialist, Aerialist Pro, Aerialist Split & Merge и Aerialist PDF Stamper са вече налични за Adobe Acrobat 8.0.

„Нашата компания е въодушевена от растящата популярност на Acrobat 8.0. За все по-голямото количество pdf документи, които се създават и обменят в глобален мащаб допринесе и Acrobat 8.0“, каза Gary Armstrong, вицепрезидент по продажбите в ARTS PDF. „В резултат на това нуждата от разработки и допълнения към Acrobat 8.0 е все по-голяма.“

Продуктите на ARTS PDF са приети отдавна със силата на индустриален стандарт при разработките на допълнения за Acrobat. Те предоставят на потребителите възможност за допълнителен контрол при създаване на документите, създаване и управление на букмарки, оптимизиране на документа, създаване на хиперлинкове и много други.

Потребителите на продуктите на ARTS PDF, могат да очакват новите версии предназначени за Acrobat 8.0 през месец октомври.

Източник: www.designertoday.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.