InDesign CC 2017 – какво ново

1353
InDesign CC 2017 – какво ново

Според Adobe InDesign CC 2017 отговаря на най-належащите потребности на дизайнерите и ускорява всекидневната работа чрез повишено бързодействие, стабилност без аналог и функции, които пестят време.

InDesign CC 2017

 

Бележки под линия, които игнорират колоните
Сега, когато работите с текстово каре с няколко колони, имате възможност да поставите бележки под линия, които се разполагат на ширината на няколко колони или различни текстови карета по ширината на целия документ. Изберете опцията Span Footnotes Across Columns в Document Footnote Options, за да използвате тази функция. Тази опция е включена по подразбиране за нови документи, създадени в InDesign CC 2017. В документи, създадени в по-стари версии, опцията е изключена по подразбиране.

Подобрена OpenType поддръжка
В новата версия на InDesign, OpenType параметрите са по-лесни за употреба. Когато избирате текст или текстово каре, можете да цъкнете иконка, която показва контекстно меню с OpenType параметрите, които могат да бъдат приложени към избрания текст. Освен това, можете да видите предварително как ще изглежда определена OpenType опция на избрания текст. Ако са избрани различни шрифтове, можете да избирате от OpenType функциите на всички тях.

OpenType опции в контекстно меню
Благодарение на контекстното меню можете да прилагате OpenType параметри към повече от един знак. В новата версия, когато изберете текстово каре или текст в карето, InDesign идентифицира наличните OpenType опции и ви позволява да ги приложите.

Лигатури и редни числа (на английски) в контекстно меню
Лигатурите и редните числа вече могат да се избират от контекстното меню. Също така, при изписване на 1st, 2nd, 3rd и т. н. InDesign автоматично предлага да приложи параметъра за редни числа. За момента тази функционалност работи само на английски.
По аналогичен начин, ако изберете дума, за която може да се приложи лигатура, приложението ще ви предложи да включи този параметър.

Алтернативни стилове набори
OpenType шрифтовете обикновено често имат алтернативни стилове. InDesign ги визуализира като Set 1, Set 2, и т.н. Тези имена затрудняват откриването на определен стилов набор. Новата функция се грижи името на набора да се появява на различни места в InDesign, което улеснява прилагането му.

Подобрена работа с хипервръзки
В предишните версии на InDesign, големият брой хипервръзки в панела водеше до бавно зареждане на документа. В новата версия този проблем е отстранен и работата е много по-бърза.

Мащабиране на стрелките на контура
Тази версия на InDesign осигурява поддръжка на скалиране на стрелките, добавени към контури. Сега можете да мащабирате началото и края на стрелките независимо от дебелината на линията и да превключвате между тях с едно цъкане от панела Stroke.

Източник: adobe.com
Текста написа: Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.