Aiarty Image Enhancer

792
Aiarty Image Enhancer

Aiarty Image Enhancer е нов софтуер за подобряване на изображения, който ефективно използва възможностите на AI.

Софтуерът генерира повече детайли, яркост и острота при обработката на изображения с ниско качество и разделителна способност, без да създава излишни артефакти. Сред основните му характеристики са избор от три модела на изкуствен интелект, до 8-кратното увеличение на мащаба и до 32K качество и резолюция на холивудско ниво.

 

Aiarty Image Enhancer

 

Генеративните модели, които използва Aiarty Image Enhancer, са специално разработени за по-голяма ефективност при възстановяването на коса, кожа, детайли на човешкото лице, текстил и други текстури. За обучението на AI моделите са използвани 6,78 милиона изображения, а самият софтуер е оптимизиран за работа с всички модерни хардуери на NVIDIA, AMD и Intel.

 

 

Aiarty Image Enhancer разполага с пробна версия, а цената му е 85 долара за годишен абонамент (за три PC-та) и доживотен лиценз за 115 долара.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.