AKVIS SmartMask — създаване на маски в Photoshop

2471

AKVIS SmartMask е нов плъгин за Photoshop, предназначен за отделяне на обекти на изображението.

Допълнението предлага три режима за създаване на маски: Sharp, който служи за отделяне на обекти; Soft, който може да се използва за отделяне на обекти с размити или полупрозрачни краища; Complex, предназначен за отделяне на обекти, имащи сложен контур или са със цвят съвпадащ с този фона.

Може да свалите пробна версия, работеща 10 дни тук.

Източник: www.prodtp.ru

Интернет портал за печатни технологии.