Нов скрипт улеснява работата с таблици в InDesign

121
Нов скрипт улеснява работата с таблици в InDesign

InDesign отдавна предлага на потребителите да създават и прилагат форматиране на таблици под формата на стилове, но тези възможности са доста ограничени. Един от примерите за това е прилагането на стил за ширината на колоните. InDesign няма функция за това, но скриптът на Джералд Сингълман наречен Auto Column решава този пропуск.

 

Auto Column

 

Auto Column работи по следния начин. Курсорът трябва да е в клетка от таблицата, след което стартирате скрипта. Отваря се диалоговия прозорец на Auto Column, в който задавате желаната от вас ширина на колоните или я оставяте на „auto“. След прилагане на зададените стойности на колоните, скриптът ще раздели останалата ширина на таблицата между колоните „auto“. Имате възможност да запазите промените в стила на таблицата, с която работите. Когато изберете нова таблица можете да приложите запазения стил с промените в размерите на колоните върху нея.

 

Auto Column Auto Column

Можете да изтеглите скрипта от тук: Auto Column

Интернет портал за печатни технологии.