Boxshot making софтуер

1579
Boxshot making софтуер

Налагало ли Ви се е да правите 3D проекти на опаковки от вече подготвени за печат 2D файлове? За софтуера, който може да Ви помогне да се справите със задачата, можете да погледнете тук  в малко нестандартния, но професионален анализ на Йордан Христов.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.