CACIDI CHARTS със съществен ъпгрейд

93
CACIDI CHARTS със съществен ъпгрейд

Версията CACIDI CHARTS CC2020 има много нови добавени възможности за създаване на диаграми, добавени са нови функции като допълнителни описания и е подобрена функционалността.

 

създаване на диаграми

 

10 различни типа диаграми
Новите диаграми са разширената Pie chart, Gauge chart, Pyramid и High ‘n Low Chart както и вече съществуващите и познати на потребителите Pie chart, Circle chart, Column chart, Bar chart, Area chart и line ‘n Scatter chart.

създаване на диаграмиРазширената Pie Chart (Разширена кръгова диаграма)
Много лесна за възприятие от хората диаграма. Тя е кръгова, колоните започват от средата и са на различна височина в зависимост от стойностите..

Gauge Chart (Габаритна диаграма)
Изглежда като скала на манометър, като при нея малка стрелка в края показва максималната стойност. Като допълнителна възможност можете да поставите сив фон.

създаване на диаграмиPyramid Chart (Пирамидална диаграма)
Пирамидата показва 100 % от стойността, всяка лента / колона представляват максималния процент стойност.

High and Low Chart (Висока и ниска диаграма)
Диаграма за борсовите брокери! Диаграмата показва отворена / затворена и високата и ниската стойност за даден ден .. представена с лента с линия на фона

 

9 вида описания (Callouts)
Всяка диаграмата е предназначена за показване на данни. Тя показва не само стойности по X и Y осите, но в нейна помощ са и огромен набор от знаци, малки графики, които показват данни като стойност, общо или заглавие.

 

създаване на диаграми

 

Закръглени стойности
Могат да се избират удобни числа като 100, 200, 300 вместо точни числа. Алгоритъмът на CACIDI сам изчислява хубави закръглени стойности, които да ви предложи за вашата диаграма.

Позиция на легендата
Новата версия на софтуера дава възможност легендата да бъде на различни позиции, отляво, отдясно, отгоре или отдолу, а също така ще изчисли колко линии пространство са необходими да се запазят.

Показване на x / y-стойности или мрежа
Както при колонни или лентовите диаграми, кръговите диаграми също вече могат да имат показани мрежа и стойности.

Повече можете да видите на сайта на производителя.  

Интернет портал за печатни технологии.