Calendar Wizard за Adobe Indesign

6916
Spread the love

Printguide.info проведе кратък тест на скрипта, който предлага удобен бърз и безплатен начин да създадете календарите си.
Calendar Wizard е мощен инструмент, който предлага предлага значителноразнообразие от възможности за генериране на тела за календари,интегрирани в работната страна на Indesign. Приложението може да виспести много време и труд. Потребителската среда е опростена и лесна заупотреба, но предлага всевъзможни опции свързани с оформлението на календара.

inline_78_https://printguide.info/images//2010-10-17-1.jpg

Възможностите на приложението са изключително разнообразни. Можете даизберете колко месеца да има на лист, с кой месец да започва календарът,налице са и бази данни с празници на различни държави и религии, кактои фазите на луната, които се поставят автоматично на нужнитеместа. Можете да генерирате календарав предварително създадено текстово поле или Calendar Wizard да създаденужният брой страници и текстови карета.

inline_425_https://printguide.info/images/2010-10-17-2.jpg

Приложението може и да раздели отделните детайли в различни слоеве вдокумента в Indesign и предлага пълна функционалност при работа съсстилове. Автоматично се генерира отделен стил за всеки от елементите накалендара, което прави художественото му оформление елементарно.

За съжаление, Calendar Wizard не поддържа български език, липсва и базаданни с българските празници. Първият проблем е лесно решим с помощтана командите за търсене и заместване, докато вторият изисква малкоповече ръчна работа. В ръководството има и описание за стъпките, чрезкоито може да се добави поддръжка на нов език. Въпреки това, намирамскрипта за изключително полезен.

За да инсталирате Calendar Wizard е достатъчно да го копирате в папкатасъс скриптове на Indesign. Приложението работи с всички версиина Indesign, до CS4, включително. Подозирам, че ще работи и сCS5, но нямах възможност да го тествам. Поради значителния брой опции,си заслужава да прочете ръководството, където възможностите са детайлноописани. Заедно с Calendar Wizard, можете да инсталирате още двабезплатни скрипта, които улесняват подравняването на телата календаритеи разполагането им в страниците.

Можете да свалите Calendar Wizard оттук.

Линк към коменатарите за скрипта във форумана printguide.info .

Линк и към преработения скрипт с поддръжкана български.

Текста написа: Мартин Новев

Биографична информация