Canon PRISMAcolor Manager – облачно базиран софтуер за управление на цветове

271
Canon PRISMAcolor Manager – облачно базиран софтуер за управление на цветове

Canon Европа пуска PRISMAcolor Manager – базиран в облака софтуер за управление на цветовете, който позволява на доставчиците на печатни услуги и на вътрешнофирмените печатни центрове да измерват и валидират цветовете на CMYK при мастиленоструйни и лазерни принтери1 на Canon и на други производители без значение от тяхното географско местоположение. PRISMAcolor Manager извършва стъпка по стъпка стриктни проверки на качеството и консистентността на цветовете според признати индустриални стандарти (напр. на FOGRA2 и IDEAlliance3) или дефинирани от потребителя показатели и толеранси, позволявайки на операторите да сравняват и прецизно да отпечатват цветовете.

 

PRISMAcolor Manager

PRISMAcolor Manager предлага на доставчиците на печатни услуги лесен начин за проверка и визуализиране на качеството на цветовете на цифровите разпечатки според избрани стандарти, като структурира ясно процеса на цифрово измерване на цветовете, опростява начина, по който резултатите се визуализират и анализират, и събира на едно място резултатите от измерването на цветовете от различни принтери. PRISMAcolor Manager валидира и оценява резултатите от анализа според установените стандарти.

Благодарение на своя интуитивен интерфейс софтуерът може да се използва от всеки оператор, спестявайки време и ресурси. PRISMAcolor Manager показва на оператора анимации с лесни инструкции за това как да извърши измервания на цветовете – от инициализиране до генериране на отчети. Намалявайки загубите от бракувани разпечатки, PRISMAcolor Manager помага за минимизиране на грешките или чрез автоматично изпращане на тестови диаграми с правилните настройки към устройствата с контролер PRISMAsync или Fiery, или чрез показване на правилните настройки на цветовете на екрана като инструкции за оператора. По време на измерването илюстрации осигуряват обратна връзка и потвърждения в реално време след правилно изпълнение на всяка стъпка.

Използвайки PRISMAcolor Manager, операторите могат да валидират качеството на цветовете по четири начина:

  1. От сървър за печат PRISMAsync4 се отпечатва тестова диаграма с правилните настройки, която се измерва чрез вградени в дигиталната преса датчици за цветовете. След това резултатите се качват в PRISMAcolor Manager. Целият този процес се извършва автоматично.
  2. От PRISMAcolor Manager се отпечатва автоматично тестова диаграма с ID-код5 с правилните цветови настройки на CYMK устройство, управлявано от контролер PRISMAsync или Fiery, която се измерва лесно чрез съвместимо измервателно устройство X-Rite i1 Pro или iSis, свързвайки резултатите от измерването с теста чрез неговия ID-код.
  3. Тестова диаграма с ID-код се изтегля от PRISMAcolor Manager и се отпечатва ръчно на CMYK принтер, съвместим с SNMP, като се използват настройките за качество на цветовете, показани в PRISMAcolor Manager. След това диаграмата се измерва лесно чрез PRISMAcolor Manager с помощта на съвместимо измервателно устройство X-Rite i1 Pro или iSis и резултатите от измерването се свързват с теста чрез неговия ID-код.
  4. Стандартна тестова диаграма за проверка на цветовете се измерва чрез PRISMAcolor Manager с помощта на съвместимо измервателно устройство X-Rite i1 Pro или iSis.

Дженифър Колочек, старши директор за европейско планиране, маркетинг и иновации, производствен печат в Canon Европа, коментира: „Валидирането и оптимизирането на консистентността на цветовете е от съществено значение за доставчиците на печатни услуги и е един от най-важните аспекти на професионалния печат. Наблюдението на качеството на цветовете и гарантирането, че то е в съответствие с индустриалните стандарти, може да е трудоемко и сложно и често изисква специалист по цветовете. За доставчиците на печатни услуги с повече от един тип или марка дигитална преса процесът на измерване и анализ на консистентността и качеството на цветовете на различни устройства може да бъде още по-труден. PRISMAcolor Manager предоставя на доставчиците на печатни услуги прост инструмент, независим от принтера, за улесняване на този процес. И неговият лесен за използване потребителски интерфейс позволява на операторите на всички нива да извършват валидирането.“

PRISMAcolor Manager ще бъде достъпен от май 2023 г. чрез PRISMA Home – порталът за всички инструменти и приложения PRISMA Cloud. За повече информация относно PRISMAcolor посетете: www.canon-europe.com

Източник: Канон Европа

1CMYK принтерът трябва да е съвместим с протокола SNMP и да може да извършва необходимите цветови настройки на конкретния тест.
2FOGRA е научноизследователски институт с нестопанска цел за печатната и хартиената индустрия. Той провежда одити, които осигуряват независима оценка на качеството, позволявайки както на производителите, така и на доставчиците на печатни услуги да оценяват обективно способностите на своите печатни преси и производствени процеси.
3 IDEAlliance е водещ разработчик на спецификации и сертификати в областта на графичните комуникации и е глобална асоциация на марки, доставчици на печатни услуги и технологични компании.
4Изисква се лиценз за Advanced Colour Management.
5Тестовата диаграма с ID-код ще има уникален идентификационен номер, използван в PRISMAcolor Manager.

Интернет портал за печатни технологии.