Cfont Pro – Безплатна програма за управление на шрифтове

4764

Продуктът е разработен само за PC платформа, но поддържа множество функции.

С Cfont Pro можем да управляваме шрифтовете в нашата PC система, включително и системните такива. Продуктът има възможност за преглед на различни начертания на един и същи шрифт поотделно, заедно или като слайд шоу. Cfont Pro поддържа работа с шрифтове от видовете TrueType, OpenType, Bitmap и Postscript Type 1. Програмата се отличава с опростен, интуитивен интерфейс и позволява да активираме или деакзивираме определен набор от шрифтове, а също и да разпечатаме част от начертанията им на принтер.

Повече за продуктът както и версия за изтегляне можете да намерите на: cfontpro.com

Източник: prodtp.ru

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.