ClassicFrames

2055
ClassicFrames

Human Software е с нова версия на ClassicFrames 1.5 volume I, volume II , volume III и volume IV. ClassicFrames се явява плъгин, съвместим с приложения, като Adobe Photoshop 5.5 и по-нови версии, влючително версия CS – Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, Jasc PaintShop, а също така и InDesign, Illustrator, Freehand. ClassicFrames е много мощно допълнение, което позволява да се добавят рамки за подобрение и разкрасяване на фотографии и изображения.

Основни възможности: Съдържа множество съставни видове ъгли и краища, които могат да бъдат обединени в безброй комбинации. Потребителят може да създава собствени ъгли и краища. Поддържа неограничено Undo, Zoom и Pan. Ефектите могат да бъдат обединени в многократни слоеве. Командата ‘Tune Effect’ позволява на потребителя да коригира всеки параметър на ефекта: • промяна на падащата сянка, добавяне на готови образци, промяна на цветовете. • всеки променен ефект може да бъде съхранен и добавен в основната библиотека. ClassicFrames 1.5 е напълно съвместим с Windows NT/2000/ME/XP и Mac OS X Native. Споменахме вече и за поддръжката му на Adobe Photoshop 5.5 и по-високи версии, включително CS, Jasc PaintShop 6/7/8, PhotoPaint 9.0+ и др., които поддържат плъгини на Photoshop, влючително PageMaker, Illustrator, FreeHand. Цената на ClassicFrames volume I, volume II, volume III, volume IV е 39.95$; volume I+II+ III+IV – $129. Източник: graphics.ru

Интернет портал за печатни технологии.