CLOUDFLOW – софтуер за управление на печатници

2994
CLOUDFLOW – софтуер за управление на печатници

Управлявайте с лекота производствени и бизнес процеси във вашата печатницa, студио, рекламна агенция или компания притежаваща собствен бранд с CLOUDFLOW

Какво е CLOUDFLOW
CLOUDFLOW е модулен софтуерен пакет за производствен поток, с който може да се обработват файлове, управляват активи, да се одобряват дигитални цветни проби и да се автоматизират работни потоци.

 

CLOUDFLOW logo

Това е уеб базирана софтуерна платформа за различни приложения, специално разработена за графични проекти на етикети и опаковки в PDF формат с поддръжка на цветоотделяне, трапинг, растеризация, проверки и много други.

Модулна архитектура
Модулната архитектура и гъвкавостта са фундаментални характеристики на CLOUDFLOW. Можете да добавяте и комбинирате много и различни функционални модули за одобрение на файлове, автоматизация на предпечата, рипване, растеризиране, управление на жизнения цикъл на поръчка и задание, и много други.

 

Какво е CLOUDFLOW

Много работни пространства могат да бъдат клъстеризирани, за да се добави допълнителна компютърна мощ и осигури голяма достъпност и мултилокационни конфигурации.

С мощната технология за споделяне, с която CLOUDFLOW разполага, вече е възможно дори да свързвате работни пространства в целия Интернет и да се обменят и синхронизират файлове, информация и лицензи с цел оптимизиране използването им.

Отворени стандарти
CLOUDFLOW е изцяло изграден върху платформа от отворени стандарти: HTML5 базирана от самото си начало, използва PDF и XML и поддържа всички по-важни стандарти в индустрията като CIP3, XMP и много други.

CLOUDFLOW се задвижва изцяло от възможностите на документо-ориентираната MongoDB база данни. Напълно документиранато JSON REST API позволява на
CLOUDFLOW с лекота да се интегрира с вашата IT среда.

Модулът Datalink предлага функционалности за достъп до информация и манипулация на дани при съвместна работа с SQL и други структури с база данни.

 

Какво е CLOUDFLOW

Industry 4.0
С възможността да работи изцяло в облака, CLOUDFLOW се превръща в надеждна платформа за контрол на предизвикателствата на дигиталната трансформация и Industry 4.0 в производството на етикети и опаковки. С добавянето на модул Orchestrator, CLOUDFLOW може да интегрира и работи съвместно с всичко страни по даден проект, IT услуги и оборудване по цялата верига от приемане на поръчката до доставката на крайният продукт, като предоставя гъвкав интерфейс и мощни енджини за обработка.

 

Какво е CLOUDFLOW

За кого е подходяща тази софтуерна платформа
Благодарение на своите мощни инструменти за интеграция и пълнота, модулна архитектура и всеобхватност, лесен и интуитивен интерфейс, мултилокационна свързаност, отвореност към всички индустриални стандарти, но същевременно и притежавайки широко възможности за потребителска надстройка и конфигуриране, CLOUDFLOW на практика може да бъде успешното приложение за управление на производствени и бизнес процеси в почти всяка печатницa, студио, рекламна агенция или бранд. От по-малки печатници до международни корпорации – всички те могат да се възползват в различна степен от възможностите на CLOUDFLOW, за да затвърдят своите позиции на пазара на етикети и опаковки.

CLOUDFLOW и WORKSPACE

WORKSPACE
WORKSPACE е уеб приложение за рационализиране на бизнес процеси в индустриите, свързани с графични изкуства. Може да бъде използван като нестандартно решение за управление на цялостни процеси в компанията и комуникация с клиенти.

WORKSPACE ви позволява да поемете контрола върху печатните файлове и други активи. Това уеб приложение извлича релевантни метаданни и ги прави достъпни и откриваеми. Създават се коректни миниатюри, за да бъде сигурно, че всички файлове могат да бъдат прегледани в браузър, което редуцира броя на грешките, защото всеки може да вижда файловете, с които работи. WORKSPACE предлага иновативен модул за дефиниране на работен поток, който ви дава възможност да определите вашите бизнес и производствени потоци. Тези потоци поддържат усъвършенствани възможности за работа с файлове като базирано на метаданни пренасочване и комуникация с клиенти и доставчици по един напълно автоматизиран метод. Пренася бизнесът ви в следващо ниво, в което потребителските грешки са редуцирани, а закъсненията са избегнати.

 

Какво е CLOUDFLOW

Чрез обширно и добре документирано уеб API системата комуникира много добре със съществуващата среда, защитава инвестициите и се справя добре с управляващите IT изисквания. WORKSPACE се свързва с наличното оборудване и база данни, извлича параметри и друга важна информация, за да автоматизира производството и да елиминира повторното въвеждане.

С интегрирания уебсървър, персонализираните уебстраници могат да станат достъпни на най-горното ниво на CLOUDFLOW WORKSPACE и да управляват работни потоци и представят производствена информация.

WORKSPACE съхранява цялата си информация в база данни, позволявайки централизирано управление на конфигурацията и бекъп.

WORKSPACE е проектиран така, че да расте заеднo с вашия бизнес. С добавянето на повече сървъри по клъстърен модел, става възможно да се подобри представянето или да се поддържа multi-site конфигурация.

Функционалности:

 • Подобрява комуникацията с клиентите ви в защитена среда
 • Ускорява административните и производствени процеси
 • Интегрира се и се свързва с външни приложения чрез API
 • Неограничена гъвкавост за адекватен отговор на изискванията на клиентите
 • Расте с разрастването на нуждите на вашия бизнес
 • Подсигурена с база данни
 • Създадена за уеб с удобен HTML5 интерфейс
 • Няма нужда от плъгини и JAVA

WORKSPACE:

 • Публичен или собствен облак
 • Високо ниво на достъп
 • Географски разпределено
 • Споделена работа между отдели
 • Споделена работа между компании
 • Разпределение на файлове?
 • Централизирани метаданни

ОПЦИОНАЛНИ МОДУЛИ

Модулна архитектура
Модулността и адаптивността са фундаментални характеристики на CLOUDFLOW. Може да добавяте и комбинирате голям набор от функционални модули за виртуални цветни проби, предпечатна автоматизация, растеризация на файлове и много други.

Няколко CLOUDFLOW WORKSPACE могат да се свържат в обща конфигурация, дори и на различни физически локации за още по-голяма изчислителна мощ и разпределение на ресурсите. Mогат да бъдат споделяни модули между WORKSPACE локации за оптимизиране на употребата им.

PROOFSCOPE
PROOFSCOPE e ключово решение за виртуални цветни проби и съвместна работа.

Ключови характеристики на PROOFSCOPE:

 • Цялостно HTML5 решение, без нужда от плъгини
 • PDF преглед с висока резолюция в браузър
 • Преглед на растеризирани TIFF файлове и изображения в други формати
 • Възможност за наблюдение на разлики с автоподравняване и избор на цветоотделки
 • Усъвършенствано маркиране и инструменти за анотация
 • Инструмент за измерване плътността на мастилото
 • Опционален 3D модул за изглед
 • Лесен за вграждане в съществуващи уеб портали с пълнофункционално API

PACKZFLOW
PACKZFLOW предлага автоматизиран предпечат, базиран на работа с нативни PDF файлове. Извършва се от софтуера PACKZ – професионален редактор за индустриите, свързани с производство на етикети и опаковки.

Ключови характеристики на PACKZFLOW:

 • Нативни PDF файлове по подразбиране без конверсии
 • Несравнима скорост: 64-битова мултипроцесна и многонишкова обработка
 • Плавни работни потоци
 • Цялостен пакет от предпечатни функции, като документен анализ, управление на сепарациите, баркодове, трансформации, трапинг, флатване и много други
 • Усъвършенствана функция Step&Repeat за етикети, гъвкави опаковки, картонаж, спирални опаковки и т.н.
 • Създаване на информационни панели за поръчки, Променлива текстова информация, мастило-обиращи марки, други скали и т.н.
 • Експорт за дълбок печат

PRINTPLANNER
PRINTPLANNER е изключително решение за изработка и монтаж на документи за дигитален печат.

Ключови характеристики на PRINTPLANNER:

 • Лесно създаване на шаблони за изготвяне на етикети
 • Автоматично оформление на печатния лист
 • Потребителски интерсфейс за оформление и декорация, включително възможност за поставяне на регистрационни марки

PRINTPLANNER е пълнофункционално приложение за акуратна оценка и планиране на единични или сложни поръчки за всякакви печатни процеси. Поддържа RIP-ове и за конвенционален, и за дигитален печат.

PATCHPLANNER
PATCHPLANNER оптимизира процеса на изготвяне на пластини. В семпъл, базиран на браузър потребителски интерфейс, пластини или части от тях могат да бъдат селектирани и събрани на голям лист. Координатите на рязане и инструкциите за зареждане могат да бъдат експортирани към машини с автоматично монтиране на вълнообразни пластини.

Ключови характеристики на PATCHPLANNER:

 • Асемблиране на пластини на голям лист
 • Работи с PDF и TIFF
 • Възможност за добавяне на регистрационни марки
 • Пълнофункционален HTML5 потребителски интерфейс

RIP
Пълна интеграция на доказаната Harlequin RIP технология на Global Graphics с широкообхватни и специфични за опаковките настройки.

Ключови характеристики на RIP:

 • Високоскоростна Native PDF 1.7 и PS RIP технология
 • Надежден резултат за различни изходни устройства
 • 1-битов и многобитов FM и хибриден растер
 • Безпроблемна интеграция в CLOUDFLOW
 • Пълнофункционален пакет за всички печатни технологии с пълен контрол върху растерите и калибрацията
 • Опционален HXM хибриден растер
 • Бърз, паралелен растеризиращ алгоритъм
 • Персонализирани инструменти за калибрация и обектно базирана растеризация за приложения за опаковки

 

Какво е CLOUDFLOW

 

МОЩЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕДАКЦИЯ

Автоматизация на бизнес процеси

FACELIFT
FACELIFT e среда за производствени задания и автоматизиране на процесите.

Ключови характеристики на FACELIFT:

 • Графичен интерфейс за лесно създаване на персонализирани, базирани на браузър, задания
 • Поддържа флексо, офсетова, гравюрна, дигитална и хибридна среда
 • В пакет с PIPELINE, за да се свързва директно с MIS/ERP системи (информационна система за управление) и предпечатни работни потоци
 • Елиминира човешките грешки, причинени от дублирането на входящите данни
 • Цялостно управление на всички аспекти от жизнения цикъл на една поръчка

FACELIFT е иновативен продукт, който предоставя управление на работен поток за всякакъв вид сегменти, свързани с графичната индустрия (етикети, картонаж, дигитални, комерсиални, широкоформатни и т.н.)

ORCHESTRATOR
ORCHESTRATOR е система за структуриране на процеси и данни за цялостна интеграция.

Ключови характеристики на ORCHESTRATOR:

 • Стандартна структура на данните за връзка със съществуващи системи
 • Обединява информация от различни източници
 • Лесна връзка между файлове и данни
 • Система за етапно моделиране на процеси, състояния и изпълнение на работен поток
 • Създаване на задачи за поръчки за производство

 

Какво е CLOUDFLOW

 

Предпечат & Комуникация

Иновация в предпечата
Може да се каже, че предпечатната индустрия отдавна е длъжник, когато става дума за истински иновации. С PACKZ и PACKZFLOW, компанията HYBRID Software представя революционни инструменти за предпечат на опаковки. Тяхната модерена, 64-битова, многонишкова архитектура позволява редакция на нативен PDF и автоматизирано обработване със светкавична бързина. За първи път в предпечата на опаковки, няма вече нужда за конвертиране на файлове или поддържане на собствени формати на файлове. Това редуцира грешките, опростява управлението на файловете и гарантира консистентност в документното съдържание.

Иновация може да бъде открита във всяка една функционалност, незвисимо дали става дума за PACKZ с неговите уникални авто трапинг алгоритми , баркодове и откриване на текст, разделяне и контрол на цветовете, размножаване и 3D симулация; или за CLOUDFLOW със неговата специфична RIP продукция, мощна база данни за управление на файлове и производство в множество производствени звена.

Възможностите са огромни и запомнете, че целия процес е базиран изцяло на нативен PDF, от дизайн до краен резултат, за максимално качество и сигурност.

Комуникацията има значение
Строгите крайни срокове, така добре познати в днешния свят на графичните изкуства и дейности, правят комуникацията по-важна от всякога. Като започнем от елементарните детайли в дадена поръчка и стигнем до сложни бранд и продуктови спецификации. Следователно големите очаквания на клиента ви не са изненада. Усъвършенстваните комуникационни технологии на HYBRID ви позволяват да предлагате свързани решения като: онлайн форми за поръчка; лесни за работа системи за доставка на файлове; интегрирани web-to-print приложения; разбираеми табла за управление; събиране на данни, доклади за ефективност и много други. Нашите модерни инструменти за съвместна работа предлагат онлайн виртуални цветни проби, одобрение и съвместна работа като чиста HTML5 услуга без IT рестрикции за сигурност, които засягат JAVA аплети. Само по себе си елиминирането на имейл кореспонденцията от процеса на одобрение на PDF файлове е огромна стъпка напред, както за много доставчици на печатни услуги, така и за клиенти. С инструменти като тези можете да увеличите и степента на одобрение от страна на клиента, и лоялността им в дългосрочен план.

Комуникация:

 • Въвеждане на поръчка и проследяване
 • Web-to-print
 • Съвместна работа
 • Виртуални цветни проби и онлайн одобрение
 • Събиране на данни
 • Доклади за ефективност

Автоматизация

Автоматизацията значи ефективност
Разходите за труд са един от най-критичните фактори за вашата рентабилност.
Намаляването на времето за работа на човека, ангажиран с предпечат, като се автоматизират повтарящите се действия като: предварителна проверка и корекция на файлове; обектна трансформация; създаване на баркодове; работа с цветоотделки; трапинг; размножаване и сборни монтажи за печат увеличава ефективността ви и минимизира загубата на ресурси – нещо особено важно при експониране на скъпи клишета за флексо печат.

 

Какво е CLOUDFLOW

Автоматизация:

 • Обработка на поръчки
 • Обработка на данни и файлове
 • Предварителна проверка и предпечатни задачи
 • Размножаване и сборни монтажи
 • Управление на продукцията
 • Повтарящи се дейности

Интеграция

Управление жизнения цикъл на поръчка
Интеграцията предоставя постепенно преминаване от обикновено RIP-ване на файлове до ползите от цялостен работен поток, задвижван от конкретна поръчка. Това е динамичен интерфейс между вашата търговска и вашата технологична среда. Управлявайте всички ваши съществуващи системи и източници на информация, MIS/ERP системи, web-to-print решения, други онлайн платформи, предпечатни работни потоци и изходни устройства, което ще ви позволи да конструирате единен информационен гръбнак. С нашите модерни интеграционни решения вие можете да “картографирате” и моделирате бизнес процесите си от постъпване на поръчка до доставка на готовия продукт, и да елиминирате вероятността за човешка грешка, причинена от дублиране на въведена информация. Интелигентните приложения за данни като: калкулация за дигитален печат; управление в реално време и мултилокационното движение на файлове придават завършена функционалност на вашата автоматизирана продуктова среда.

Интеграция:

 • Интерфейс между търговската и технологичната системи
 • Свързване на Web-to-print и E-business-print
 • Пълен контрол върху всички производствени и административни процеси
 • Елиминира възможността за човешка грешка в резултат на дублиране на входящи данни
 • Свързва файлове и данни
 • Обединява дигиталните и конвенционални печатни процеси

Опростяване

Действие с един клик
Поради факта, че тенденцията в посока хибридна и дигитална продукция настъпва във всички области на графичната арт индустрия, вашите служители трябва непрекъснато да разучават нови и различни приложения, за да са в крак с технологиите. HYBRID Software помага да консолидирате вашите продукти и платформи с базирани на браузър, респонсивни и независими от платформата приложения, които са изградени върху тази нативна PDF технология. С представяне само на необходимата информация за всеки специфичен потребител на всяка стъпка от процеса, софтуерът подобрява използваемостта, потребителското преживяване и редуцира грешките, причинени от дублиране на въвежданата информация, или такива, причинени от хора.

 

Какво е CLOUDFLOW

С динамичната информационна структура и интеграцията с всички ваши съществуващи бази данни и предпечатни системи, Hybrid Softwareдоставя единен източник на информация и незабавен достъп до всички подходящи файлове и данни. Мащабните и “въоръжени” с пълна документация API-та позволяват на услугите да бъдат лесно интегрирани във вашия съществуващ работен поток и клиентски портали.

Опростяване:

 • Потребителско преживяване
 • Използваемост
 • Споделена работа между различни платформи
 • Незабавен достъп до цялата релевантна информация и данни
 • Единен източник на информация
 • Правилно свършена работа от първи опит

HYBRID Software разбира вашите предизвикателства
Продуктите и решенията на HYBRID Software помагат да рационализирате всичките процеси от влизане на поръчката до момента на доставка. HYBRID Software предоставя свързани един с друг инструменти за планиране на производството и интелигентно управление на работата за оптимизиране капацитета на средствата за осъществяване на дейността ви и редуциране загубата на скъпоструващи консумативи като флексо клишета. Иновативният и мощен софтуер за предпечат подобрява ефективността на служителите ви, управлява активите на клиентите и автоматизира повтарящи се задачи. Клиентските решения на HYBRID позволяват да предложите подобрени услуги, включително съвместна онлайн работа и одобрение за изграждане на по-голяма лоялност и задържане на клиенти. Гъвкава платформа за интеграция се свързва с вашите съществуващи системи и източници на информация, за да защити инвестициите ви и да улесни адаптацията ви към бъдещи промени във вашите уникални бизнес процеси.

Ползи:

 • Максимизира капацитета и използваемостта
 • Увеличава ефективността
 • Способност да усвоява бизнес процеси
 • Защитава инвестициите в съществуващите системи
 • Лоялност
 • Подобрени услуги

logo Hybrid SoftwareЗа Hybrid Software
Инструменти за работа за компании в сферата на графичните изкуства
С офиси в Белгия, Германия, Италия и САЩ, Hybrid Software е компания за разработване на софтуер, фокусирана върху управление на жизнения цикъл на поръчките на фирми в сферата на графичните изкуства. Нашият изключителен екип има над 1000 години комбиниран опит в печата и може много лесно да се справя с предизвикателствата, свързани с интеграцията, пред които днес се изправят производителите на опаковки и колегите им в печатната индустрия. Нашите клиенти и партньори получават: уникален пакет от конкурентни предимства, които включват независими от търговец решения, базирани на стандартите на индустрията; технология, която непрекъснато се развива за голям брой приложения и сегменти; ниска цена за притежание, заради политиката на отворени стандарти и нативен PDF работни потоци.

За първи път в историята на предпечата на опаковки няма нужда от конвертиране на файл или поддържане на собствени формати на файловете. Това редуцира количеството грешки, опростява управлението на файловете и осигурява консистентност в съдържанието на документа. Нашата базисна софтуерна архитектура на практика защитава инвестициите на клиента, а отзивчивите екипи в отделите, занимаващи се с развитие и управление, винаги действат бързо, за да бъдат постоянни една крачка пред пазара и неговите изисквания.

За повече информация посетете: www.hybridsoftware.com

Компанията в цифри:

 • Над 70 служители
 • Над 350 клиенти
 • Над 1000 комбинирани години опит в сферата на графичните изкуства

Някои от доволните клиенти на CLOUDFLOW са:
Flexopolis, Scanket, SiBO Verpackungen, Mediateam, Flexorepro, Kolbe-Coloco Spezialdruck, AUGUST FALLER, 4packaging, Cascades, Rheinauer Druckvorlagen, Digital Etikett и много други.

ГЕД ще помогне бързо да интегрирате CLOUDFLOW в бизнеса ви
Ние от фирма ГЕД ще ви помогнем да вземете информирано и компетентно решение, докато обмисляте кога и как най-добре да интегрирате Cloudflow в работния си процес. Това ще гарантира възможно най-бърза възвръщаемост на инвестицията ви и плавно адаптиране към многобройните функции на платформата. Екипът на ГЕД ще бъде до вас преди, по време и след закупуване на продукта:

 • Ще демонстрираме CLOUDFLOW, като разиграваме различни сценарии на работа;
 • Ще инсталираме CLOUDFLOW след закупуването;
 • Ще помогнем в интегрирането на CLOUDFLOW с други продукти и системи;
 • Ще обучим вашият екип за работа с CLOUDFLOW;
 • Ще бъдем на ваше разположение по време на експлоатацията на CLOUDFLOW.

В случай, че имате интерес към демонстрация, персонална консултация и/или закупуване на този продукт, можете да се свържете с нас като ни пишете на sales@gedbg.com.

За ГЕД
ГЕД ООД е семейна фирма с професионално управление, която предоставя широка гама от решения на своите клиенти.  ГЕД ООД се стреми да предлага иновативни и продуктивни технологии и продукти на компании, които са сред пазарните лидери в печатната индустрия. Личното и индивидуално отношение на ГЕД към нейните клиенти гарантира, че предоставените услуги отговарят на специфичните нужди и потребности на всеки един тях. Част от предлаганите услуги са дистрибуция на оборудване, софтуер и консумативи за печатната индустрия, инсталация, гаранционна и следгаранционна поддръжка, както и дизайн и професионален предпечат. Пълното портфолио на фирмата можете да намерите на www.gedbg.com.

Интернет портал за печатни технологии.