“CMYK” е безсмислен

4067

Всеки, който работи в областта на печата, трябва да има предвид един ключов принцип: “стойностите по CMYK” са безсъдържателни.

Твърде често, хората, които подготвят файлове за печат са изкушени да “работят по CMYK”, без да разбират какво всъщност означава това. Те изпадат в заблуждение, че така работата им е по-прецизна, докато в действителност случаят е точно обратния. Изразът “50% циан”, всъщност не определя никакъв цвят и най-вероятно ще доведе до отпечатването на голям брой различни цветове. Деликатната, но критична разлика между “CMYK без цветови профил” и “неопределен CMYK” е границата, която преминава между успеха и провала.

CMYK е вид цветово пространство, но само по себе си, то не описва нищо. То е само средство за описание на специфично цветово пространство. За да придобие смисъл, трябва да бъде определено целево устройство, независимо дали е физическо или теоретично. След като характеристиките са определени, работата в определено CMYK цветово пространство е изключително полезна. Добре е да не губите логиката на събитията като се концентрирате върху въпроса “как”, когато вършите нещо. Вместо това, съсредоточете се върху “защо”.

В тази ситуация, разсейващото “как” са хората, “работещиIв CMYK”, докато “защо” трябва да акцентира върху надеждното определяне и контролиране на цвета. Вместо авторите на проектите да казват “Имам нужда в тази точка на печатната пластина да има точно 50% циан”, те трябва да казват “Имам нужда от точно този оттенък на цвета на отпечатания лист.” Това не значи, че дизайнерът не трябва да се безпокои за стойностите по CMYK и сепарациите, а че трябва да имат предвид, че мастилата са само средство за постигане на крайния резултат.

Точно затова “суровите CMYK” стойности могат да са безсмислени и да създават произволно променящи се резултати по напълно непредсказуем начин. CMYK стойностите, зададени в специфичен контекст обикновено дават много точни резултати. Внимавайте с всеки, който изисква от вас “обикновен CMYK”. За сметка на това, описание като “SWOP v2 CMYK”, ще вероятността да постигнете резултата, който желаете ще нарасне значително. Ако някой каже “CMYK”, отговорът трябва да е “кой CMYK?”

Какво практическо значение има всичко това? Ако някой създава проекти, които ще бъдат отпечатани, е критично той да разполага с точните спецификации. Когато работите с сериозна печатница, тя ще ви осигури или специфични профили за създаване на файла за печат, или ще ви препоръча индустриален стандарт, който да използвате. Авторът изработва проекта си съобразно конкретен CMYK профил и отпечатаните резултати изглеждат точно така, както желае. Печатницата получава файла с дефинираното по този начин цветово пространство и извърша специфично преобразуване към изискванията на специфичната печатна машина и конкретната хартия, като се взимат предвид и фактори като използваните мастила, температурата и влажността.

При използване на подобен работен процес, поръчката може да бъде отпечатана отново по всяко време и резултатът ще е същия като постигнатия предишната седмица, месец или година. Така се избягват времето и разходите, за многобройни настройки и проби, които биха били нужни за постигане на приемливи резултати.

От друга страна, ако малка печатница не използва управление на цветовете в работния си процес, отговорността пада изцяло на раменете на клиента, който сам трябва да се погрижи да постигне цветът, който желае при всяко отпечатване на поръчката. В някои случаи печатницата осигурява целевия профил, но това не дава гаранции за крайния резултат.

Това е ситуацията, в която повечето потребители си мислят, че е правилно просто да работят в суров CMYK и да правят настройки отново и отново, докато се доближат достатъчно до целта. Всъщност не трябва да правят така. Критично тук е да осъзнаят, че не работят в “обикновен CMYK”, а че работят в много специфично CMYK цветово пространство. В действително те работя в “CMYK за листовки, отпечатани на принтера на ъгъла”. Понякога цветът ще е постоянен, но в повечето случаи ще варира в интервали на печат от седмица, или дори ден. Ако авторът на проекта знаеше какво прави, щеше да създаде собствен профил за местната печатница, щеше да работи в CMYK индустриален стандарт и да го преобразува в специфичния за печатницата CMYK, за да им го достави. Също така би добавил прости скали за калибрация (вероятно в изрезката от поръчките си), за да може ако (по-вероятно когато) получи различни цветове при същите стойности, да може да се аргументира.

За печатница, с която е в близки отношения, клиентът може да използва собствено управление на цветовете съобразно резултатите и така да контролира цветовете в продукцията, която получава. Възможно е дори някои малки печатници да не са на ясно с аспектите на контрола на цветовете, но те с радост ще възпроизведат цветовете на проба, която могат да получат заедно с файловете за печат.

Накрая, стигаме до случая, в който местната печатница дава променливи резултати и не съдейства на клиента в управлението на цвета. Става въпрос за случаи, в които трябва да изпратите сурови CMYK стойности. Причината за това е, че целите на пластините да бъдат експонирани точно стойностите, които сте задали, за да получите тестов отпечатък, по който да създадете собствен CMYK профил. Клиентът е изпратил “суров” файл за пробен отпечатък и след това измерва неговите стойности. След това преобразува файловете за поръчките си чрез създадения профил и ги изпраща за печат. Резултатът е по-качествена продукция с по-ниска цена заради избягването на препечатването и други проблеми (затова “суровите стойности по CMYK” наистина могат да се използват само за печат на тестови форми).

Последният случай илюстрира разликата между “CMYK без прикачен цветови профил” и “неопределен CMYK”. Авторът изпраща файлове, които нямат прикачени ICC профили. Въпреки това, те изобщо не съдържат “сурови” или “неопредлени” стойности CMYK. Всъщност това са CMYK стойностите, създадени от специфичния профил, създаден от клиента, за да отрази характеристиките на печатницата, с която работи. Въпреки, че тези файлове нямат прикачен профил в буквалния смисъл, те са създадени чрез специален ICC CMYK профил, включен в работния процес на клиента.

В заключение? Бъдете конкретни и ще спестите както време, така и пари. И ще имате по-щастливи клиенти.

Автор: Jon A. Cruz, codewideopen.blogspot.com
Превод: Мартин Новев

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.