ColorExcel – софтуер за проверка на ICC профили.

1755
ColorExcel – софтуер за проверка на ICC профили.

За подобряване на контрола върху цвета Scanvec създадоха своя фирма Colorific, която разработва няколко нови продукта, които се очаква да облекчат работата на потребителите, които използват техните продукти – PhotoPrint, Flexi и Engroute и значителни да ускорят процесите при генериране и настройка на цветни профили.

До месец се очаква пускането на новия спектрофотометът Sprint, който може да чете и обработва повече от 20 цветни ивици с секунда. В началото на юни по време на FESPA в Берлин бе премиерата на ColorExcel, с който ще ви запознаем накратко по-долу.

Система за крайна проверка:
• Отстранява разногласията с клиентите по повод на неточните цветове
• Увеличава ефективността от работата ви, като отстранява цветовите грешки
• Позволява повторяемост в цветовете
• Позволява да се установи стандарт на цветовете в целия работен процес

ColorExcelTM е система за проверка на точността на цветовете и наличие на евентуални проблеми. ColorExcel ви позволява да направите тест на цветовете за да сте сигурни, че са правилни като използвате три лесни и бързи стъпки. Не трябва да се доверявате на възприятията си, за да докажете, че цветовете са правилни, това може да стане чрез цифровата стойност на цветовете. Проверете цветовете в началото, по време на операцията и след това като използвате устройствата. Ако се притеснявате, че нямате база за сравнение на всички места където правите тестовете, ColorExcel ви позволява да използвате установен стандарт на цветовете, за да правите съпоставка.

Източник: www.adcom.bg

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.