Безплатно обновяване за CorelDRAW Graphics Suite X5

3436
Spread the love

Сервизният пакет предлага директен вграден достъп до интернет страници със снимки и подобрява поддръжката на файловите формати от Adobe CS5
CorelCorporation обявиха безплатнотообновяване на CorelDRAW Graphics Suite X5.Service Pack 1 (SP1) може да сеизтегли от интернет страницата накомпанията. Той добавя към Corel Connectвъзможности за разглеждане на стотициснимки онлайн, включително от сайтоветеFotolia и iStockphoto. Това ставадиректно в работната среда на приложението.

“СCorelDRAW Graphics Suite X5, целта ни бешеда създадем набор от професионалниприложения, които да позволят напотребителите да творят със замах,”каза John Falsetto, главенпродуктов мениджър на CorelDRAW GraphicsSuite. “Обновяването продължаватази линия като дава на потребителитевъзможност за достъп до завладяващосъдържание. CorelDRAW Graphics Suite X5 еединствената професионална графичнапрограма, която предлага директен достъпдо водещите ресурси за купуване наснимки онлайн”

ОбновениятCorel Connectдобавя към CorelDRAW и PhotoPaint напълноинтегрирани възможности за търсене икупуване на висококачествени изображения.Така отпадат прекъсванията на работнияпроцес и потребителите имат по-бърздостъп до ново съдържание.

Сервизниятпакет подобрява и възможностите заимпорт на файловите формати на AdobeIllustrator CS5 и Photoshop CS5 идобавя разширена поддръжка на RAW.Освен това SP 1подобрява стабилността, производителносттаи поправя някои проблеми. Можете да госвалите от www.corel.com/updates.

inline_419_https://printguide.info/images/2010-07-29.jpg

Източник:corel.com
Текстанаписа: Мартин Новев

Биографична информация