Най-новата версия на CorelDRAW®Graphics Suite Х4, бе официално представена у нас

3826
Най-новата версия на CorelDRAW®Graphics Suite Х4, бе официално представена у нас
Spread the love

Най-новата версия на водещия графичен пакет предлага усъвършенстван работен поток, инструменти за онлайн сътрудничество и допълнителни ресурси за потребителите.
На 19 март 2008 г. вГранд Хотел София световният софтуеренпроизводител Corel официално представи най-новата версия наCorelDRAWGraphics Suite Х4.
Събитието бе организирано от BMG – официален дистрибутор наCorel за България.
Аудиторията от над 300 почитатели на продукта CorelDRAW, дошли дауважат и да се запознаят с неговата най-нова версия, бе приветствана за„Добре дошли” от Боян Бойчев, управител на BMG.
Официалното представяне на CorelDRAW Graphics Suite X4 бе направено отСилвия Томалска, Мениджър за Източна Европа в Corel Corporation.
CorelDRAW Graphics Suite X4 в реални проекти бе представен и от РосицаКалудова, Иксентрикс.
В края на събитието Corel и BMG раздадоха три награди. Двама отприсъствалите на събитието си тръгнаха с абонамент за 2008 г. заспециализираното списание в областта на графичния дизайн ProGRAFICA, аголямата награда бе самият продукт CorelDRAWGraphics Suite Х4.

inline_58_http://prepressbg.com/images/IMG_0010.jpg

inline_228_http://prepressbg.com/images/IMG_0025.jpg

inline_494_http://prepressbg.com/images/IMG_0076.jpg

Повече за продукта:
Corel Corporation (NASDAQ: CREL; TSX: CRE), водещ разработчик насофтуер за графична обработка, цифрова медия и повишаване напроизводителността, оповести най-новата версия на CorelDRAW®Graphics Suite X4. С повече от 50 нови и значително подобрени функции,носителят на множество софтуерни награди продукт осигурява напотребителите инструменти, ресурси и самочувствие да се заловят согромно разнообразие от проекти – от лога и уеб графики доброшури, широкоформатни изображения за печат, дори дигиталнибилбордове. Подобренията по форматирането на текст и цялостния изгледна страниците, водещата на пазара съвместимост на файловите формати иобогатената колекция с висококачествени, готови за употреба материали,прави този мощен пакет най-добрия партньор по дизайна, помагайки напотребителите да превърнат вдъхновението си в зашеметяващи резултати.
Като всеобхватен пакет с приложения за интуитивно оформление настраници, илюстриране, редактиране на снимки и векторно изчертаване отbitmap формат, CorelDRAW Graphics Suite се превърна в доверения изборна милиони професионалисти, предпочитан от дизайнерите по целия свят.Последната версия на пакета съдържа нови инструменти, създадени заподпомагане на творческия процес, опростено управление на проекти иоптимизиране на работния процес на графичния дизайн.
Осигуряване наизключителна леснота на работа чрез опростена ползваемост, подобренаинтерактивност и ускорен работен процес.
CorelDRAW Graphics SuiteX4 разполага с повече от 50 нови и значително подобрени съществуващифункции, включително:

  • Ново!Форматиране на текст в реално време: CorelDRAW GraphicsSuite X4 въвежда форматиране на текст в реално време, което позволявана потребителите да преглеждат предварително форматирането на текста,преди да го приложат към даден документ. С тази пестяща времетофункция, потребителите могат да разглеждат предварително различни опцииза форматиране, включително вид и размер на шрифта и подравняване. Потози начин се отстранява нуждата от многократно преправяне тип„проба и грешка”, което обикновено свързваме сдизайнерската работа.
  • Ново!Идентификация на шрифта: CorelDRAW Graphics Suite X4 вечесе допълва от WhatTheFont™- онлайн услуга за идентификация нащрифта от MyFonts.com. Сега потребителите могат да спестят време чрезбързо идентифициране на използвания шрифт в съществуващи bitmapпроекти, графики, или други получени от клиента изображения.
  • Ново!Независими слоеве на страницата: Потребителите вече могатда управляват и да редактират слоевете поотделно за всяка страница отедин документ, намалявайки създаването на страници с празни слоеве.Потребителите могат също така да добавят индивидуални настройки заотделните страници и главни настройки за целия документ. Това дававъзможност за създаване на различни, специфични за страницата слоеве,без те да съответстват на структурата на дадения документ.
  • Ново!Интерактивни таблици: Новият, интерактивен инструментTable в CorelDRAW Graphics Suite X4 позволява на потребителите дасъздават и да импортират таблици за осигуряване на ефективно,структурирано оформление на текст и графика. Потребителите могат леснода подравняват, да сменят размера, да редактират таблици и клеткиспрямо нуждите на конкретния проект. Освен това потребителите могат дапреобразуват форматиран текст в таблици и лесно да добавят и подреждатизображения в отделните клетки.
  • Допълнение!Интегриране в Windows Vista®: CorelDRAW GraphicsSuite е единственият професионален графичен пакет, сертифициран заWindows Vista®. CorelDRAW Graphics Suite X4 е проектиран да севъзползва от последните нововъведения на Windows Vista, като все ощепредлага изключителен условия за работа под Windows® XP.CorelDRAW Graphics Suite X4 е съвместим с възможностите за десктоптърсене на Windows Vista направо от диалоговите менюта Open и Import,позволявайки на потребителите да търсят файлове по автор, предмет, типна файла, дата, както и по други признаци. Потребителите могат същотака лесно да добавят свои собствени ключови думи, класификации, илибележки при записването на файловете, с цел по-добра организация напроектите.
  • Ново!Интегриране на CorelDRAW® ConceptShare™:Новият докер CorelDRAW® ConceptShare™, достъпен вCorelDRAW Graphics Suite, включва много полезен инструмент за онлайнсътрудничество, интегриран с работния процес на потребителя.В уеб базирана среда CorelDRAW ConceptShare позволява на потребителитеда споделят в реално време своите проекти и идеи с колеги или склиенти. Потребителите могат лесно да създават многобройни работниполета, да качват своите проекти и да канят други за коментар. Същотака могат да предоставят своите собствени идеи, без да изпращат поимейла файлове с голям обем.
  • Ново!Поддръжка на различни файлови формати: CorelDRAW GraphicsSuite X4 запазва своята позиция на лидер на пазара по съвместимост нафайловите формати, като добавя поддръжка за Microsoft® OfficePublisher. Потребителите могат да очакват и безпроблемна съвместимост сMicrosoft Word 2007, Adobe Illustrator® Creative Suite®3, Adobe Photoshop® CS3, PDF 1.7 (Adobe®Acrobat® 8), AutoCAD® DXF™ и AutoCAD®DWG™, и Corel Painter™ X, с което размяната нафайлове между клиенти и колеги става по-лесна от всякога.
  • Ново!Професионално проектирани шаблони: CorelDRAW GraphicsSuite X4 включва 80 професионално проектирани шаблони с възможност заперсонализация, които дават на потребителите трамплин в дизайнерскияпроцес. Гъвкави и лесни за персонализиране, шаблоните дават възможностза добавяне на бележки, които да осигуряват разнообразна информация запроекта; полезни съвети за изготвяне на един проект на базата на даденшаблон и инструкции за персонализация на шаблона, едновременно с товаспазвайки заложените в дизайна принципи.
  • Ново!Специализирани шрифтове: Разширеният набор от новишрифтове в CorelDRAW Graphics Suite X4 помага на потребителите да бъдатсигурни, че тяхната продукция е оптимизирана спрямо конкретнатааудитория. Тази специализирана колекция от шрифтове включва опростенишрифтове за специален печат и междуплатформени шрифтовеOpenType®, които предлагат подобрена езикова поддръжка напродукти на латински, гръцки език и на кирилица във формат WGL4.
  • Ново! Стартовекран: С новия стартов екран CorelDRAW Graphics Suite X4предоставя на потребителите централизирано място за достъп до честоползвани документи, шаблони и инструменти за обучение, които включватПолезни съвети & трикове и видео системи за самостоятелнообучение. За вдъхновяване на потребителите, екранът включва същотака галерия от проекти, създадени от потребители наCorelDRAW Graphics Suite по целия свят.
Нови допълнения към CorelPHOTO-PAINT®
Ново! Поддръжка на файлот RAW камера: Corel PHOTO-PAINT® вече включваподдръжка на файлове в RAW камера формат, позволявайки на потребителитеда импортират файлове директно от цифрова камера. С поддръжката наоколо 300 различни типа камери, интерактивните инструменти на софтуераосигуряват предварително преглеждане в реално време. Такапотребителите могат да разглеждат свойствата на файла и настройките накамерата, да настройват цвета и тоналността на снимката, както и даподобряват нейното качеството – всичко това в Corel PHOTO-PAINT X4 иCorelDRAW X4.
Ново! Изправяне наснимката: Ползвайки Corel PHOTO-PAINT, потребителите могатбързо и лесно да изправят снимки, които са били сканирани, или заснетипод ъгъл. С помощта на интерактивни инструменти като мрежа с вертикалнии хоризонтални пунктирани линии и вградена хистограма за резултати вреално време, PHOTO-PAINT прави изправянето на изкривени снимкипо-лесно от всякога. Освен това, потребителите могат да изберат далитехните снимки да бъдат автоматично отрязани.
Подобрено! Настройки нацветовата диаграма: С подобреното диалогово меню нацветовата диаграма потребителите на Corel PHOTO-PAINT X4 могат даредактират своите изображения с голяма прецизност. Благодарениена интегрираната хистограма потребителите могат да преглеждатпромените по изображенията в реално време. Освен това, новиятEyedropper позволява на потребителите да определят точно специфичнитецветови положения на цветовата диаграма, както и да избират, добавят,или да изтриват възли по цветовата диаграма.
„С пускането на пазара на CorelDRAW Graphics Suite X4, Corel продължавада налага стандарта за графична мощ, лекота на ползването ипроизводителност,“ заяви Ariel Garaza Diaz, преподавател и експерт пографичен дизайн и предпечатна подготовка в Мадрид, Испания. „Добавянетона новаторски функции като форматиране на текст в реално време иосигуряване поддръжката на множество файлови формати демонстрирадългосрочния ангажимент на Corel да осигурява на потребителитебезпроблемна работа, висока възвръщаемост и производителност.“
Какво е включено вCorelDRAW Graphics Suite X4
CorelDRAW Graphics Suite X4 продължава да предлага най-добратакомбинация от леснота на работа, качество и цена в бранша. Последнатаверсия на отличената с множество награди сюита включва следните основниприложения и съдържание:
CorelDRAW® X4:Като интуитивно приложение за векторно представяне и оформление настраници, CorelDRAW X4 осигурява резултати бързо, независимо далипотребителите създават фирмено лого или са притиснати от напрегнатпроизводствен график.
Corel PHOTO-PAINT® X4: Corel PHOTO-PAINT е професионалноприложение за редактиране на изображения, което позволява напотребителите бързо и лесно да ретушират и подобряват снимки. Продуктъте създаден специално за интегриране в процеса на работа с изображения.
Corel®PowerTRACE™ X4: Професионалните дизайнери честополучават от клиентите изображения в bitmap формат с лошо качество,което ги изправя пред предизвикателството да преобразуват тезиизображения от bitmap формат във висококачествени векторни изображенияза визитки, брошури, плакати, или други промо артикули. CorelPowerTRACE X4 решава този проблем, като позволява на потребителитебързо и прецизно да преобразуват изображенията от bitmap формат въввекторни графики с възможност за редактиране.
Corel CAPTURE™X4: Като инструмент за прихващане на екрана с еднокликване, Corel CAPTURE X4 позволява на потребителите да прихващатизображения от различни приложения, както и от интернет.
CorelDRAW® ръководство – Споделено от експертите:Новото ръководство за CorelDRAW демонстрира работата на доказали сеексперти по CorelDRAW. Осигурявайки детайлно ръководство и споделяйкисвоя опит в създаването на проекти, експерти от различни бизнес сферидемонстрират мощта и многостранните приложения на CorelDRAW GraphicsSuite X4.
Видеофилми за обучение:CorelDRAW Graphics Suite X4 включва DVD с два часа видеофилми заобучение. Тематиката обхваща основни принципи на илюстриране,проектиране и редактиране на изображения и изходни детайли за различнимедии като печатни материали, или уеб пространството.
Сайт наCorelDRAW® общността: Достъпен от приложението,CorelDRAW.com осигурява на потребителите място да се срещат, да обменятинформация и да се учат от други потребители. Комбинирайки форуми,блогове, галерии и други възможности, CorelDRAW.com е ценен източник наинформация и вдъхновение както за професионалните дизайнери, така и залюбители.
Увеличен обем на съдържанието с повече от 10 000 ръчнонаправени клип арт и цифрови снимки: CorelDRAW Graphics Suite X4разполага с 4 000 нови изображения, 1 000професионални цифрови снимки с висока резолюция, 1 000 шрифтаOpenType® – съдържание, което би струвало хиляди долари, ако сезакупува поотделно. Сайтът също така включва разпечатано ръководство напотребителя, цифрово ръководство на съдържанието и карта за бързасправка, осигурявайки бърз старт на новите потребители.

За Corel
Corel е водещ разработчик на софтуер за графичнаобработка, производителност и цифрова медия с повече от 100 милионапотребители по целия свят. Фирменото портфолио с продукти включва някоиот най-известните в света и наложили се софтуерни търговски марки катоCorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Paint ShopPro® Photo, Corel® Painter™, CorelDESIGNER®, Corel® WordPerfect® Office,WinZip®, WinDVD® и iGrafx®. Проектиран дапомага на хората да станат по-производителни и да изразяват своятворчески потенциал, софтуерът на Corel се стреми да заложи по-високстандарт за качество, предлагайки многофункционални продукти, които сеизучават и използват много лесно. Индустрията отличи това със стотицинагради, признаващи лидерството на Corel в софтуерните иновации, дизайни качество.
Продуктите на Corel се продават в повече от 75 държавичрез добре установена мрежа от международни дистрибутори, търговци надребно, производители на оригинално оборудване, онлайн доставчици иглобалните уеб сайтове на Corel. Централният офис на фирмата се намирав Отава, Канада с големи офиси в Съединените щати, Обединенотокралство, Германия, Китай, Тайван и Япония. Акциите на Corel сетъргуват на NASDAQ под символа CREL и на TSX под символа CRE.www.corel.com

За БиЕмДжи
БиЕмДжи ООД (http://www.bmg.bg) е водещсофтуерен дистрибутор за България на световните софтуерни производителиMicrosoft, Symantec, Autodesk, Adobe Systems, АBBYY, Nero, Pantone иCorel Corp.
Компанията е и софтуерен производител на продукта заработа с текстове на български език Кирила.
БиЕмДжи е член на Българска Асоциация по ИнформационниТехнологии (БАИТ), Сдружение на издателите на български софтуер (СИБС),Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ, Американска търговска камараи Съюз на печатарската индустрия в България (СПИБ).
Компанията е издател и на специализираните списанияПолиграфия, ProGRAFICA и ProPACK.

2008 Corel Corporation. Всички права запазени. Corel,CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT, PowerTRACE, Corel CAPTURE, Paint ShopPro, Painter, Corel DESIGNER, WordPerfect, WinZip, iGrafx, InterVideo,WinDVD, Ulead, и логото на Corel са търговски марки, или регистриранитърговски марки на Corel Corporation и/или на нейните филиали. Всичкиспоменати други имена на продукти и всякакви регистрирани, илинерегистрирани търговски марки са използвани само с цел идентифициранеи остават изключителна собственост на съответните им притежатели.

Биографична информация