Официално представиха CorelDRAW® Graphics Suite X5 в България

2374
Spread the love
Продуктът ще се предлага чрез търговската мрежа на БиЕмДжи ООД.
CorelDRAW® Graphics Suite X5 предлага повече практичност,съдържание и инструменти за цветове за професионалистите в графиката

Най-новото издание на награждавания графичен пакет слага изискваниятана потребителската общност в центъра на усилията на разработчиците

На 13-ти този месец официално бе представен CorelDRAW® GraphicsSuite X5 – най-новото издание на награждавания пакетпрофесионални графични приложения. Анонсът на продукта бе направен ототоризирания дистрибутор на Corel за България – БиЕмДжи наофициална пресконференция.
С над 50 нови и подобрени функции CorelDRAW Graphics Suite X5 включвазначителни подобрения при управлението на ресурсите, управлението нацветовете, уеб графики, богато разнообразие от ресурси за обучение иизключително богато съдържание. Вече са налични версии за електронноизтегляне и пробни версии, а още преди края на март продуктът ще бъденаличен във версии на английски, немски, френски, холандски,италиански, испански и бразилски португалски.

Вече над 20 години CorelDRAW® помага на потребителите на PC поцелия свят да създават впечатляващи графики. Познат със своятапрактичност и мощ, CorelDRAW Graphics Suite е печелил стотицимеждународни награди в своята област, като постоянно отговаря нанай-взискателните нужди на своята общност от предани потребители.Новата версия на пакета продължава тази традиция, като набляга наважните за повечето потребители нововъведения в най-разнообразниобласти: например създаване на запазени знаци, графичен дизайн, дизайнна облекло, широкоформатен печат, маркетинг, печатна индустрия и малъкбизнес.

„При разработването на CorelDRAW Graphics Suite X5 нашият екип работешеръка за ръка с потребителската общност, за да бъдем сигурни, ченаистина ще им дадем новите характеристики и подобрения, които санай-съществени за тях. Искахме действително да разберем кое в нашияпродукт обичат и от какво имат нужда, за да обогатят своя опит ощеповече“ каза Gerard Metrailler, главен директор по продуктовоуправление „Графики” за Corel.

Новият пакет дава напотребителите повече гъвкавост и повече практичност
При разработването на най-новата версия на CorelDRAW Graphics Suite X5екипът на Corel наблегна на пет области, които нашите потребителипосочиха като приоритетни:

Corel® CONNECTопростява работата, осигурява бърз достъп до още повече съдържание
С CorelDRAW Graphics Suite X5 потребителите се свързват по-лесно съссвоето съдържание. Новият Corel® CONNECT е съвсем ново вграденоприложение, което се синхронизира с CorelDRAW и Corel®PHOTO-PAINT™, за да осигури бърз достъп до съдържанието накомпютър, от мрежа или на диск. Освен това водещата в своята областподдръжка на над 100 вида широкоразпространени файлови форматагарантира, че потребителите лесно могат да си сътрудничат и да обменятфайлове с клиенти и колеги. CorelDRAW Graphics Suite продължаватрадицията си да предоставя една от най-широките селекции шрифтове,вградена библиотека и други допълнения, като например:

  • 10 000 висококачествени clipart и дигитални изображения;
  • 1 000 професионални безплатни цифрови снимки с високарезолюция;
  • 1 000 OpenType® шрифта, включителноWindows® Glyph List 4 (WGL4) и гравирани шрифтове;
  • 2 000 шаблона на автомобили;
  • 350 професионално изработени шаблона.

Новите и подобрениинструменти дават възможност за още повече прецизност и експериментиране
Въвеждането на важни нови и подобрени функции помага на потребителитеда творят уверено. Тези функции включват инструмент B-Spline,осъвременен художествена среда, скалируеми стрелки, подобрениинструменти Connector и Dimension и новия инструмент Segment Dimension.Инструментът Mesh Fill също е значително подобрен, за да помага напотребителите да създават по-ярки многоцветни запълвания на обектите.Новите инструменти за уеб графика дават възможност на потребителите заработа в растерен режим директно в рамките на CorelDRAW и да преценятдетайлно своята работа с точност до пиксела, преди да я публикуват вмрежата.

Преоткритата система зауправление на цветовете гарантира прецизност и ускорява завършването напроекти
CorelDRAW Graphics Suite X5 представлява цялостна промяна в подхода къмуправлението на цветовете, като гарантира на потребителите точнопредставяне на цветовете. Новите функции за скачване към документ(CorelDRAW) и изображение (Corel PHOTO-PAINT) дават възможност напотребителите да съхраняват специфични за проекта цветове и даизползват цветове от предишни проекти. Освен това към цветовитедиалогови прозорци и цветовите палитри на продукта са добавени пипетки,които дават повече и по-удобни възможности за манипулиране на цветовете.

Съхраняване в множествоформати
С водещата в своята област съвместимост на различни файлови формати,CorelDRAW Graphics Suite X5 предлага гъвкавостта, от която имат нужда всвоята работа днешните дизайнери. Едно и също оформление може да сеизползва за уеб банери, печатни реклами или брошури, тениски,билбордове или цифрови табла. Освен това включването на новия софтуерза уеб анимация SWiSH miniMax™ 2 максимално улеснява уебпродукцията на потребителите на CorelDRAW Graphics Suite.

Пълноцветно ръководство ивидеообучение предлагат идеи и вдъхновение за проекти
Началото с CorelDRAW Graphics Suite е по-лесно от всякога, независимоот нивото на подготовка. Новото пълноцветно ръководство с твърди кориципредоставя техники и съвети за потребители от всички нива накомпетентност и предлага уникална възможност за обучение отпрофесионални дизайнери, които използват пакета в области като дизайнна дрехи и украшения, илюстрации на книги, опаковане на автомобили иопаковка на продукти. Пакетът разполага и с над два часа материали завидеообучение.

„CorelDRAW Graphics Suite е жизненоважна част от моята ежедневнаработа. С множеството подобрения в CorelDRAW Graphics Suite X5 вечепритежавам още по-мощен инструмент за ефективно и навременноприключване на проекти“ казва Михал Полак, собственик на дизайнерскотостудио FRANCISDRAKE в Република Чехия. „Става ясно, че екипътразработчици на Corel действително се вслуша в своите потребители иработи с тях, за да създаде най-добрия CorelDRAW Graphics Suiteдосега.“

Какво включва CorelDRAWGraphics Suite X5
CorelDRAW® Graphics Suite X5 включва CorelDRAW® -интуитивно приложение за векторни илюстрации и оформление на страници;Corel® PHOTO-PAINT™ – професионално приложение заредактиране на изображения; Corel® PowerTRACE™ -приложение за бързо и точно преобразуване на растерни във векторниграфики с възможност за редактиране и Corel CAPTURE™ -опростено приложение за снимане на екрана.

Ново в пакета е Corel® CONNECT, пълноекранен вграденорганизатор на съдържание, чрез който потребителите могат да търсят изцифровото съдържание на пакета и/или в локална или мрежова среда, за даоткрият идеалното допълнение към дизайна. CorelDRAW Graphics Suite X5включва и много помощни приложения, разнообразни разширени изадълбочени ресурси за обучение.

Повече информация относно CorelDRAW Graphics Suite X5 и подробен списъкна новите и подобрени функции ще намерите на www.corel.com/coreldraw.За да разберете повече относно използването на CorelDRAW Graphics Suiteпо целия свят, посетете сайта на продукта на http://coreldraw.com.

Наличност и цени
CorelDRAW Graphics Suite X5 е наличен във версии на английски, немски,френски, холандски, италиански, испански, бразилски и португалски.
В България продуктът ще се предлага чрез търговската мрежа на БиЕмДжиООД – оторизиран дистрибутор на Corel за страната ни. Повечеинформация за партньорите на Corel в България може да намерите наадрес: www.bmg.bg .

Цените за CorelDRAW Graphics Suite X5 са, както следва.

За бизнес потребители*:
Ако не сте ползвали предходна лицензирана версия на CorelDRAW и вашеторешение за покупка е директно за версия X5 – цената е 598Евро без ДДС;
Ако вече имате лицензирана предходна версия на CorelDRAW и желаете данаправите ъпгрейд към X5 – цената е 306 Евро без ДДС.

За академични институции*:
CorelDRAW Graphics Suite X5 Classroom License ML 15 + 1 –цената е 547 Евро без ДДС. Продуктът е за 16 работни места. Подходящ еза използване в учебна зала.
CorelDRAW Graphics Suite X5 Education License ML – цената е86 Евро без ДДС за 1 работно място.
* За да можете да си инсталирате продуктът, ще ви трябва още и самоедна единствена медия, която е на стойност 30 евро.

Източник: БиЕмДжи

Биографична информация