BMG организира официалното представяне на CorelDRAWGraphics Suite Х4 в България

2516
Spread the love

Събитието ще се състои на 19 март 2008 г. в Гранд Хотел София.
На 19 март 2008 г. вБългария ще се проведе официалното представяне наCorelDRAWGraphics Suite Х4, което се организира от BMG –официален дистрибутор на Corel за България.
Представянето ще се състои в Гранд Хотел София, с начало 10,30 часа.
За събитието е създаден специален регистрационен сайт www.coreldrawx4.bmg.bg, на който всеки желаещ да присъства може да направи своята регистрацияи да получи повече информация.

В няколко поредни броя информация за събитието, както и подробнопредставяне на новата версия, ще бъдат публикувани в единственото порода си специализирано списание за графичен дизайн ProGRAFICA.Изданието е и основен медиен партньор на събитието.

inline_797_http://prepressbg.com/images/CDGSX4%20Eng_Left.jpg

Повече за продукта:

Осигуряване наизключителна леснота на работа чрез опростена ползваемост, подобренаинтерактивност и ускорен работен процес.
CorelDRAW Graphics SuiteX4 разполага с повече от 50 нови и значително подобрени съществуващифункции, включително:

 • Ново!Форматиране на текст в реално време: CorelDRAW GraphicsSuite X4 въвежда форматиране на текст в реално време, което позволявана потребителите да преглеждат предварително форматирането на текста,преди да го приложат към даден документ. С тази пестяща времетофункция, потребителите могат да разглеждат предварително различни опцииза форматиране, включително вид и размер на шрифта и подравняване. Потози начин се отстранява нуждата от многократно преправяне тип„проба и грешка”, което обикновено свързваме сдизайнерската работа.
 • Ново!Идентификация на шрифта: CorelDRAW Graphics Suite X4 вечесе допълва от WhatTheFont™- онлайн услуга за идентификация нащрифта от MyFonts.com. Сега потребителите могат да спестят време чрезбързо идентифициране на използвания шрифт в съществуващи bitmapпроекти, графики, или други получени от клиента изображения.
 • Ново!Независими слоеве на страницата: Потребителите вече могатда управляват и да редактират слоевете поотделно за всяка страница отедин документ, намалявайки създаването на страници с празни слоеве.Потребителите могат също така да добавят индивидуални настройки заотделните страници и главни настройки за целия документ. Това дававъзможност за създаване на различни, специфични за страницата слоеве,без те да съответстват на структурата на дадения документ.
 • Ново!Интерактивни таблици: Новият, интерактивен инструментTable в CorelDRAW Graphics Suite X4 позволява на потребителите дасъздават и да импортират таблици за осигуряване на ефективно,структурирано оформление на текст и графика. Потребителите могат леснода подравняват, да сменят размера, да редактират таблици и клеткиспрямо нуждите на конкретния проект. Освен това потребителите могат дапреобразуват форматиран текст в таблици и лесно да добавят и подреждатизображения в отделните клетки.
 • Допълнение!Интегриране в Windows Vista®: CorelDRAW GraphicsSuite е единственият професионален графичен пакет, сертифициран заWindows Vista®. CorelDRAW Graphics Suite X4 е проектиран да севъзползва от последните нововъведения на Windows Vista, като все ощепредлага изключителен условия за работа под Windows® XP.CorelDRAW Graphics Suite X4 е съвместим с възможностите за десктоптърсене на Windows Vista направо от диалоговите менюта Open и Import,позволявайки на потребителите да търсят файлове по автор, предмет, типна файла, дата, както и по други признаци. Потребителите могат същотака лесно да добавят свои собствени ключови думи, класификации, илибележки при записването на файловете, с цел по-добра организация напроектите.
 • Ново!Интегриране на CorelDRAW® ConceptShare™:Новият докер CorelDRAW® ConceptShare™, достъпен вCorelDRAW Graphics Suite, включва много полезен инструмент за онлайнсътрудничество, интегриран с работния процес на потребителя.В уеб базирана среда CorelDRAW ConceptShare позволява на потребителитеда споделят в реално време своите проекти и идеи с колеги или склиенти. Потребителите могат лесно да създават многобройни работниполета, да качват своите проекти и да канят други за коментар. Същотака могат да предоставят своите собствени идеи, без да изпращат поимейла файлове с голям обем.
 • Ново!Поддръжка на различни файлови формати: CorelDRAW GraphicsSuite X4 запазва своята позиция на лидер на пазара по съвместимост нафайловите формати, като добавя поддръжка за Microsoft® OfficePublisher. Потребителите могат да очакват и безпроблемна съвместимост сMicrosoft Word 2007, Adobe Illustrator® Creative Suite®3, Adobe Photoshop® CS3, PDF 1.7 (Adobe®Acrobat® 8), AutoCAD® DXF™ и AutoCAD®DWG™, и Corel Painter™ X, с което размяната нафайлове между клиенти и колеги става по-лесна от всякога.
 • Ново!Професионално проектирани шаблони: CorelDRAW GraphicsSuite X4 включва 80 професионално проектирани шаблони с възможност заперсонализация, които дават на потребителите трамплин в дизайнерскияпроцес. Гъвкави и лесни за персонализиране, шаблоните дават възможностза добавяне на бележки, които да осигуряват разнообразна информация запроекта; полезни съвети за изготвяне на един проект на базата на даденшаблон и инструкции за персонализация на шаблона, едновременно с товаспазвайки заложените в дизайна принципи.
 • Ново!Специализирани шрифтове: Разширеният набор от новишрифтове в CorelDRAW Graphics Suite X4 помага на потребителите да бъдатсигурни, че тяхната продукция е оптимизирана спрямо конкретнатааудитория. Тази специализирана колекция от шрифтове включва опростенишрифтове за специален печат и междуплатформени шрифтовеOpenType®, които предлагат подобрена езикова поддръжка напродукти на латински, гръцки език и на кирилица във формат WGL4.
 • Ново! Стартовекран: С новия стартов екран CorelDRAW Graphics Suite X4предоставя на потребителите централизирано място за достъп до честоползвани документи, шаблони и инструменти за обучение, които включватПолезни съвети & трикове и видео системи за самостоятелнообучение. За вдъхновяване на потребителите, екранът включва същотака галерия от проекти, създадени от потребители наCorelDRAW Graphics Suite по целия свят.
Нови допълнения към CorelPHOTO-PAINT®

 • Ново! Поддръжка на файл от RAW камера: CorelPHOTO-PAINT® вече включва поддръжка на файлове в RAW камераформат, позволявайки на потребителите да импортират файлове директно отцифрова камера. С поддръжката на около 300 различни типа камери,интерактивните инструменти на софтуера осигуряват предварителнопреглеждане в реално време. Така потребителите могат даразглеждат свойствата на файла и настройките на камерата, да настройватцвета и тоналността на снимката, както и да подобряват нейнотокачеството – всичко това в Corel PHOTO-PAINT X4 и CorelDRAW X4.
 • Ново! Изправяне на снимката: Ползвайки Corel PHOTO-PAINT,потребителите могат бързо и лесно да изправят снимки, които са билисканирани, или заснети под ъгъл. С помощта на интерактивни инструментикато мрежа с вертикални и хоризонтални пунктирани линии и вграденахистограма за резултати в реално време, PHOTO-PAINT прави изправянетона изкривени снимки по-лесно от всякога. Освен това, потребителитемогат да изберат дали техните снимки да бъдат автоматично отрязани.
 • Подобрено! Настройки на цветовата диаграма: С подобренотодиалогово меню на цветовата диаграма потребителите на Corel PHOTO-PAINTX4 могат да редактират своите изображения с голяма прецизност.Благодарение на интегрираната хистограма потребителите могатда преглеждат промените по изображенията в реално време. Освен това,новият Eyedropper позволява на потребителите да определят точноспецифичните цветови положения на цветовата диаграма, както и даизбират, добавят, или да изтриват възли по цветовата диаграма.
„С пускането на пазарана CorelDRAW Graphics Suite X4, Corel продължава да налага стандарта заграфична мощ, лекота на ползването и производителност,“ заяви ArielGaraza Diaz, преподавател и експерт по графичен дизайн и предпечатнаподготовка в Мадрид, Испания. „Добавянето на новаторски функции катоформатиране на текст в реално време и осигуряване поддръжката намножество файлови формати демонстрира дългосрочния ангажимент на Corelда осигурява на потребителите безпроблемна работа, висока възвръщаемости производителност.“

Какво е включено вCorelDRAW Graphics Suite X4

CorelDRAW Graphics Suite X4 продължава да предлага най-добратакомбинация от леснота на работа, качество и цена в бранша. Последнатаверсия на отличената с множество награди сюита включва следните основниприложения и съдържание:

 • CorelDRAW®X4: Като интуитивно приложение за векторно представяне иоформление на страници, CorelDRAW X4 осигурява резултати бързо,независимо дали потребителите създават фирмено лого или са притиснатиот напрегнат производствен график.
 • CorelPHOTO-PAINT® X4: Corel PHOTO-PAINT е професионалноприложение за редактиране на изображения, което позволява напотребителите бързо и лесно да ретушират и подобряват снимки. Продуктъте създаден специално за интегриране в процеса на работа с изображения.
 • Corel®PowerTRACE™ X4: Професионалните дизайнери честополучават от клиентите изображения в bitmap формат с лошо качество,което ги изправя пред предизвикателството да преобразуват тезиизображения от bitmap формат във висококачествени векторни изображенияза визитки, брошури, плакати, или други промо артикули. CorelPowerTRACE X4 решава този проблем, като позволява на потребителитебързо и прецизно да преобразуват изображенията от bitmap формат въввекторни графики с възможност за редактиране.
 • CorelCAPTURE™ X4: Като инструмент за прихващане наекрана с едно кликване, Corel CAPTURE X4 позволява на потребителите даприхващат изображения от различни приложения, както и от интернет.
 • CorelDRAW®ръководство – Споделено от експертите: Новоторъководство за CorelDRAW демонстрира работата на доказали се експертипо CorelDRAW. Осигурявайки детайлно ръководство и споделяйки своя опитв създаването на проекти, експерти от различни бизнес сферидемонстрират мощта и многостранните приложения на CorelDRAW GraphicsSuite X4.
 • Видеофилми заобучение: CorelDRAW Graphics Suite X4 включва DVD с двачаса видеофилми за обучение. Тематиката обхваща основни принципи наилюстриране, проектиране и редактиране на изображения и изходни детайлиза различни медии като печатни материали, или уеб пространството.
 • Сайт наCorelDRAW® общността: Достъпен от приложението,CorelDRAW.com осигурява на потребителите място да се срещат, да обменятинформация и да се учат от други потребители. Комбинирайки форуми,блогове, галерии и други възможности, CorelDRAW.com е ценен източник наинформация и вдъхновение както за професионалните дизайнери, така и залюбители.
 • Увеличен обемна съдържанието с повече от 10 000 ръчно направени клип арт ицифрови снимки: CorelDRAW Graphics Suite X4 разполага с4 000 нови изображения, 1 000 професионални цифровиснимки с висока резолюция, 1 000 шрифта OpenType® -съдържание, което би струвало хиляди долари, ако се закупува поотделно.Сайтът също така включва разпечатано ръководство на потребителя,цифрово ръководство на съдържанието и карта за бърза справка,осигурявайки бърз старт на новите потребители.
За Corel
Corel е водещ разработчик на софтуер за графичнаобработка, производителност и цифрова медия с повече от 100 милионапотребители по целия свят. Фирменото портфолио с продукти включва някоиот най-известните в света и наложили се софтуерни търговски марки катоCorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Paint ShopPro® Photo, Corel® Painter™, CorelDESIGNER®, Corel® WordPerfect® Office,WinZip®, WinDVD® и iGrafx®. Проектиран дапомага на хората да станат по-производителни и да изразяват своятворчески потенциал, софтуерът на Corel се стреми да заложи по-високстандарт за качество, предлагайки многофункционални продукти, които сеизучават и използват много лесно. Индустрията отличи това със стотицинагради, признаващи лидерството на Corel в софтуерните иновации, дизайни качество.
Продуктите на Corel се продават в повече от 75 държавичрез добре установена мрежа от международни дистрибутори, търговци надребно, производители на оригинално оборудване, онлайн доставчици иглобалните уеб сайтове на Corel. Централният офис на фирмата се намирав Отава, Канада с големи офиси в Съединените щати, Обединенотокралство, Германия, Китай, Тайван и Япония. Акциите на Corel сетъргуват на NASDAQ под символа CREL и на TSX под символа CRE. www.corel.com

За БиЕмДжи
БиЕмДжи ООД (http://www.bmg.bg)е водещ софтуерен дистрибутор за България на световните софтуернипроизводители Microsoft, Symantec, Autodesk, Adobe Systems, АBBYY,Nero, Pantone и Corel Corp.
Компанията е и софтуерен производител на продукта за работа с текстовена български език Кирила.
БиЕмДжи е член на Българска Асоциация по Информационни Технологии(БАИТ), Сдружение на издателите на български софтуер (СИБС), Българскифорум на бизнес лидерите (БФБЛ, Американска търговска камара и Съюз напечатарската индустрия в България (СПИБ).
Компанията е издател и на специализираните списания Полиграфия,ProGRAFICA и ProPACK.

2008 Corel Corporation. Всички права запазени. Corel,CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT, PowerTRACE, Corel CAPTURE, Paint ShopPro, Painter, Corel DESIGNER, WordPerfect, WinZip, iGrafx, InterVideo,WinDVD, Ulead, и логото на Corel са търговски марки, или регистриранитърговски марки на Corel Corporation и/или на нейните филиали. Всичкиспоменати други имена на продукти и всякакви регистрирани, илинерегистрирани търговски марки са използвани само с цел идентифициранеи остават изключителна собственост на съответните им притежатели.

Биографична информация