Corel DESIGNER Professional SG.

4401
Corel DESIGNER Professional SG.

В началото на февруари, Corel представи нова версия на пакета Corel DESIGNER Professional SG. Продуктът е предназначен за техническо чертане, 2D и 3D. Пакетът включва в себе си професионални дизайнерски инструменти и използва файлове с промишлени формати, включително векторна, растерна и 3D-графика.

За пример, Corel DESIGNER Professional SG позволява едновременно работа с файлове за 3D CAD и с обикновени векторни рисунки. Новата версия е напълно съвместима с CorelDRAW GS 12. Важна особеност сред новостите е и многоезичната поддръжка. В пакета Corel DESIGNER Professional SG са включени CorelTRACE™ 12 и над 4000 специални тенически символи и шаблони. Минимални системни изисквания: • Windows 2000, Windows XP (Home, Professional или Tablet PC); • минимум Pentium II, 200 MHz; • 128 MB RAM (препоръчително 256 MB RAM за импорт на 3D обекти); • Разделителна способност на монитора поне 1024 x 768; • 800 MB свободно място за инсталация на пълния пакет. Пълният комплект включва Corel DESIGNER Professional SG, CorelTRACE 12, Microsoft Visual Basic for Applications 6.3, ANSI, DIN, ISO, инженерни и архитектурни шаблони, голяма библиотека от символи. Интерфейсът на Corel DESIGNER Professional SG е достъпен на английски, немски и френски език. Препоръчителна цена на един лиценз — $4750. Превод от: www.prodtp.ru Допълнителна информация на: www.corel.com

Интернет портал за печатни технологии.