Corel Draw X5 е вече достъпен

3853

В разгара на олимпийската надпревара във Ванкувър, канадците успяха да ни изненадат приятно с нещо, което е не е свързано пряко с магията на зимните спортове. Финалната версия на Corel Draw X5 вече е факт и е достъпна за широката потребителска аудитория. Какви са новостите в поредната реализация на популярния векторен редактор може да прочетете в нашия мини обзор.

Corel Draw Graphics Suite X5 включва традиционно освен флагманския продукт на канадските разработчици – Corel Draw X5, редактора на графични изображения Corel Photo Paint; Corel PowerTrace – предназначен за векторизация на растерни изображения; Corel Capture – допълнение за продуциране на екранни изображение (screenshots), както и Corel Connect – ново за пакета приложение, позволяващо реализирането на бърз достъп до съдържанието на над 100 файлови формата в локална и мрежова среда. Corel Connect се явява мощен инструмент за обмен и синхронизация на съдържание в разпределена работна среда и е тясно интегриран с Corel Draw и Photo Paint. Предизвикващо интерес допълнение, демонстриращо стремеж за диверсификация на пакета към бранша на „web creative“ разработчиците са две „външни“ приложения – SWiSH miniMax™ 2 (инструмент за създаване на уеб анимация) и PhotoZoom Pro 2 (плъгин за Photo Paint за „повдигане“ по резолюция на растерни изображения, базиран на S-Splinе алгоритъм и разработка на небезизвестната холандска фирма BenVista).

В комплект към пакета е включена богата клипарт библиотека съдържаща 10 000 векторни изображения, 1000 високорезолюционни фотоса (royalty-free), над 1000 шрифта, 2000 шаблона с насоченост към автомобилната индустрия, както и 350 шаблона с общо предназначение. Особено внимание е обърнато на начинаещите потребители чрез включването в пакета на множество ресурси за обучение, над два часа подготвителен видеотуториъл, изчерпателна и богата на практически примери документация.

Както винаги, в процеса на разработка на приложенията влизащи в състава на пакета, са взети под предвид редица изисквания и предложения от страна на потребителска общност на Corel.
Пакетът осигурява достъп до над 50 нови и разширени функции, включващи нови инструменти и редица интерфейсни подобрения (asset management), изцяло преработен механизъм на работа с цветовите пространства и библиотеки (color management), улеснения в посока обслужване управлението и разработката на проекти с уеб съдържание (web content creation).

Нови инструменти и интерфесна „шлифовка“
Възможностите за б редактиране и създаване на векторни елементи са разширени чрез включването на новите B-Spline и Segment Dimension инструменти, възможността за директно скалиране на стрелки/показатели (аrrowheads), подобрен artistic media инструментариум, разширяване функционалността на Connector и Dimension инструментите като цяло, основна преработка на Mesh Fill инструмента, както и цяла нова група инструменти касаещи разработката на уеб съдържание; пряк „растерен“ режим за работа върху уеб проекти улесняващ прегледа и ревизирането им преди публикуване онлайн.

Изцяло преработен механизъм за работа с цвят
Една от най-изтъкваните новости касаеща пакета е основно преработената цветова механика (color management), осигуряваща на потребителите коректно визуално и печатно цветопредаване и профилиране на проектите им. В текущото издание на Corel Draw и Photo Paint, палетата (docker) за създаване на нов документ позволява записването и съответно зареждането на специфично дефинирани за даден проект цветови палитри. В допълнение към това в почти всички „доклети“ и „пикери“ имащи отношение към работата с цвят е добавен eyedropper инструмент, с оглед улесненото и интуитивно манипулиране и репрезентиране на цветовите параметри на даден проект.

Обновени и подобрени импортно-експортни филтри
Corel Draw е известен с богатите си входно-изходни възможности. Почти всички импортно-експортни филтри са ревизирани и обновени, като са добавени и множество нови, интегриращи поддръжката на редица външни приложения (Flash, Swish miniMax), ориентирани към потребителите в сферата на уеб дизайна, улесняващи създаването на анимирано онлайн съдържание.

„През целия цикъл на разработка на Corel Draw Graphics Suite X5, нашият екип работеше ръка за ръка с потребителската общност за да и предостави нови възможности и подобрения, които са наистина значими. Ние наистина се стремяхме да разберем, какво обичат и от какво се нуждаят потребителите ни за да подобрят практическите си възможности“ – разказва Жерар Метрейе (Gérard Métrailler), ръководител на дирекция „Продуктов мениджмънт“ в Corel Graphics. „Ние вярваме, че ще предоставим на досегашните си потребители продукт, който ще им позволи да открият нови възможности, а на новите потребители – да разработват бързо и с увереност своите проекти“.

„Newest Edition of Award-Winning Graphics Suite Puts Community Requests at Center of Development Efforts“ – една стратегия на разработка основана на изискванията на реалният потребител и неговите реални практически задачи в ежедневието винаги вдъхва доверие. Дали исканията ни ще бъдат удоволетворени – ще покаже отново практиката. Ако ли не – поне ще знаем, че има кой да се вслуша в исканията ни.

С оглед на постигане компактност на този мини-обзор не са споменати минималните хардуерни изисквания за работа с пакета. Имайте в предвид, че приложенията влизащи в състава му няма да бъдат изпълними на конфигурации имащи процесор, който не поддържа набора от SSE2 инструкции. 😉

Corel Draw Graphics Suite X5 ще постъпи в продажба от 24-ти март на цена 489 USD (worldwide) за нови потребители, и 189 USD под формата на ъпгрейд от предишна версия. 30-дневна тестова версия на пакета може да изтеглите на следния адрес: www.corel.com

Corel Draw Graphics Suite X5

Източник: www.unleash.com

Автор: Йордан Христов

Интернет портал за печатни технологии.