Creo пуска нова версия на Preps 5.0

1667
Creo пуска нова версия на Preps 5.0

Новостите във версия 5.0 са поддръжка на Mac OS X и новият инструмент SmartMarks, който подобрява създаването и редактирането на шаблони. Други нововъведения са поддръжката на Adobe Acrobat 6, Quark XPress 6, Xerox DigiPath версии 3 и 4 и др. Източник: Сrео

Интернет портал за печатни технологии.