Намалете шума в изображенията с DeNoise AI

133
Намалете шума в изображенията с DeNoise AI

DeNoise AI специализиран софтуер за намаляване на шума в изображенията, който при работата си използва елементи на изкуствен интелект. Продуктът е на популярната компания TopazLabs, които са производител и на най-могъщия софтуер за уголемяване на изображения Gigapixel AI.

 

DeNoise AI

 

Denoise AI използва фундаментално нов подход, наречен „deep learning“, който представлява дълъг процес на обучение на софтуера на основата на обработката на милиони изображения. С помощта на тази технология DeNoise Ai се самообучава да прави точно разликата между шум и реалния образ. Това позволява на потребителите едновременно да премахнат шума и да възстановят първоначалните детайли на изображението. Нещо, което би било невъзможно преди няколко години.

 

DeNoise AI

 

Подобренията в изображения могат да бъдат над очакванията ви. Производителят твърди, че в зависимост от първоначалното качество на изображението DeNoise AI може да направи 6400 ISO да прилича на 200 ISO.


Актуалната версия с днешна дата е DeNoise AI v3.2. Подобренията в нея са свързани с обработката на цвят и тон на изображението при работа с RAW и DNG (Digital Negative) файлове, при които ако е възможно, софтуера ще приложи специфичен цветен профил на камерата за да осигури точност на цветовете.

Имайте предвид, че инсталационния файл на DeNoise AI е с големина над 1.3 GB и има сериозни изисквания за хардуер за да функционира нормално. TopazLabs предлагат и пробна версия, а цената е само 80 USD.

Повече информация за DeNoise AI

Интернет портал за печатни технологии.