DLS – DeviceLinkSets – за висококачествено цветно преобразуване

1318

ColorLogic предлага на заинтересованите системни интегратори и доставчици на решения за работен поток, RIP-ове и системи за управление на цвета, възможности за лицензиране и интегриране на предварително изчислени, ръчно оптимизирани DeviceLink профили за международните стандарти за печат.

Потребителите могат да намерят тези настройки като „DeviceLink Sets“ (DLS). Има достатъчно възможности за криптиране на профилите, така че да се използват само за демо цели или да се гарантира, че работят в правилната работна среда.

ged

Приложения за DeviceLink профили

DeviceLink профилите допълват използването на стандартните ICC профили. При определени задания те постигат по-добри резултати по отношение на качеството и резултата на печат при конвертиране и адаптиране на цветове. По този начин могат да се преодолеят редица слаби страни, които се появяват при цветовото преобразуване въз основа на ICC профили. Основното приложение на DeviceLink профилите е преобразуването на „цветоотделени” CMYK данни в друго CMYK пространство.

Въпреки това, използването на DeviceLink профили не се ограничава само в CMYK пространството. Допълнителна полза има при конвертирането от CMYK до Grayscale, запазвайки 100% черния цвят, което не би било възможно с нормални ICC профили. DeviceLink технологията предлага и атрактивни, нови подходи за оптимизиране на качеството, особено за RGB-to-RGB, RGB-to-CMYK и CMYK-to-MultiColor преобразувания. Впечатляващ резултат – чисти, наситени цветове и същото цветово възприятие, като първоначалните RGB данни – в различни печатни процеси и използване на различни типове хартия.

Динамично създаване на DeviceLink профили
ColorLogic CrossXColor-CMM позволява динамично създаване на DeviceLink профили, като се вземат предвид различни фактори, като например запазване на характеристиките за цветоотделяне, ограничаване максималното количество на мастилото, запазване на чистите цветове и динамично привързване на цветовите пространства. Това дава възможност на системните интегратори да предлагат на своите клиенти профили за специални цветови преобразувания, решаващи специфичните проблеми, които се появяват в графичната индустрия, заедно с другите решения за работен поток.

Софтуерът предлага висококачествени, предварително настроени профили за редица стандартни задачи и условия за печат (ISO-стандарти, американски стандарти, стандарти за печат на вестници, за гравюра и др.). Този набор от профили са предназначени за цветово преобразуване от един стандарт към друг и в същото време позволяват намаляване общото количество на цвета, както и оптимизиране на използваното мастило.

Източник: ГЕД ООД

Интернет портал за печатни технологии.