EasyCatalog Power Bundle на разположение до март

1360
EasyCatalog Power Bundle на разположение до март

PowerXChange.com и XChange UK създадоха пакет, който ви предлага да спестите повече от 1000 $ за инструменти за издателска база данни от 65bit Software.

EasyCatalogEasyCatalog Power Bundle е достъпен само за ограничен период от време и включва лиценз на EasyCatalog плюс пет модула, които предоставят на потребителите контрол върху техните данни по време на производствения процес. Модулите, включени в пакета са Scripting Module, Pagination Module, ODBC Data Provider Module, Relational Module и XML Module.

Източникът на данните може да бъде нещо толкова просто, като файл, или чрез ODBC Data Provider Module, ODBC база данни или XML файл. Ако потребителите са инвестирали време и пари за създаването на база данни, те могат да го използват в най-голяма степен за производството на своите каталози директно от него. EasyCatalog може да произвежда не само каталози, но могат да бъдат генерирани и брошури, ценови листи или директории. EasyCatalog предлага също мощни начини за събиране на информация за документа. Могат да се проектират шаблони, които уточняват как трябва да изглежда записа, когато се появи на страницата. Потребителите могат да съхраняват тези шаблони в библиотека, а сложни страници могат да се конструират за секунди, съдържащи реални данни, просто чрез функцията drag and drop.

Не са забравени и тези, които могат да създават скриптове. Тези потребители могат да персонализират контрола на EasyCatalog чрез силата на междуплатформената Javascript, AppleScript на Macintosh или Visual Basic на Windows.

Потребителите могат да свържат своите данни към InDesign документ, което означава, че текст и картини могат да бъдат вкарвани с натискането на един бутон. Връзката е двупосочна, така че всички промени, направени по данните в документа в InDesign могат да се изпращат обратно към източника на данни. Чрез създаването на връзка от тяхната база данни към документите, потребителите могат да гарантират, че документът винаги съдържа най-новата информация от базата данни и е идеален за публикации, когато данните се променят често. EasyCatalog може също да проверява целостта на документите, за да е сигурно, че съдържанието на документа, съвпада с източника на данни.

EasyCatalog прави лесно създаването на динамични InDesign таблици. Потребителите могат да използват техния EasyCatalog панел данни, за да определят реда на записите и полетата, и да изберат бутона за вмъкване. Съдържащата реалните и свързани данни нова InDesign таблица ще бъде вмъкната в текущия документ.

Източник: cmykdigest.com
Преведе: Мария Шабанска
 

Интернет портал за печатни технологии.