Enfocus PitStop – eдин от най-добрите инструменти за корекция на PDF файлове

1379
Enfocus PitStop – eдин от най-добрите инструменти за корекция на PDF файлове

Enfocus PitStop e софтуер, с който можете да правите проверки и корекции на PDF файлове. PitStop ви позволява да управлявате множество параметри на файлове за печат в PDF.

PitStop Pro

 

Enfocus PitStop се предлага в два варианта:

 • Enfocus PitStop Proсамостоятелно приложение за инсталация на работна станция. PitStop Pro може да работи на PC и MAC като плъгин към Acrobat Pro и позволява интерактивно извършване на проверки на файлове за печат и тяхната корекция.
 • Enfocus PitStop Serverсървърно решение, в което могат да се дефинират готови сетове от параметри за проверка и действия, които софтуерът да предприеме в зависимост от резултатите от тези проверки.

PitStop е подходящ за професионалисти на свободна практика, предпечатни студия и печатници, които искат да проверяват и сертифицират PDF файлове, получени от клиенти, и да правят бързи и лесни корекции в последния момент на множество параметри във файловете.
Инструментът за корекции на PDF файлове е подходящ за всички видове печат:

 • Офсетов печат – проверявайте клиентските файлове още при самото им получаване, като следите за липсващи шрифтове, изображения в неправилното цветово пространство или в ниска резолюция.
 • Дигитален печат – с PitStop можете да правите бързи и лесни корекции на текстове и да подменяте изображения в последния момент.
 • Широкоформатен печат – можете да управлявате прозрачносттите в PDF файловете.

Какво можете да правите с Enfocus PitStop
Проверка качеството на PDF файлове – когато получавате PDF файл за печат, той трябва да отговаря на множество изисквания, за да е годен за печат по избраната технология. С PitStop Pro можете да правите множество проверки на файловете за различни сценарии на работа.
Автоматично нанасяне на корекции – можете да създадете автоматични действия, които PitStop да извършва в зависимост от резултата от проверката. Можете да правите автоматични конверсии на цветове, да заменяте шрифтове или да обработвате файла по зададени от вас параметри.
Промени в PDF файловете – с PitStop Pro имате възможност да правите промени почти на всичко в един PDF файл, без дори да напускате Adobe Acrobat.

С PitStop Pro можете да проверявате и коригирате почти всички параметри на файловете, като десетте най-известни са:

 • Наличие на изображения в ниска резолюция – ако имате такива изображения при печат те няма да се възпроизведат в добро качество и ще изглеждат назъбени ли ще имат артефакти.
 • Наличие на обекти в RGB цветово пространство – изображения, които са в RGB могат да представляват проблем за печат, защото могат да се растеризират с неправилно цветопредаване.
 • Липсващо наддаване – ако имате изображения или плътни обекти в близост до ръба на финалното изделие, е възможно да се появи бяло петно при рязането на продукта. За тази цел PitStop Pro може да направи наддаване там, където това е нужно и липсва.
 • Проблеми с шрифтовете – може би един от най-често срещаните проблеми, с които се срещат дизайнери и специалисти по предпечат, е свързан с шрифтовете, които не са вградени, в получените файлове. Ако имаме шрифтове, които не са вградени, RIP-ът на изходното устройство ще замени шрифтовете с такива по подразбиране и резултатът може да няма нищо общо с намерението. PitStop може да провери автоматично дали файлът има шрифтове, които не са вградени, и да ги свали от облака, използвайки услугата Monotype Baseline. Също така PitStop проверява файловете за обекти, които са прекалено малки за печат, и дава предупреждение на оператора.
 • Работа с бели елементи – още един знаков проблем за всеки, който работи с файлове за печат – дали белите елементи са настроени да „дупчат“ или да се печатат. Доста често белите елементи, които трябва да се формират от липсата на печат върху бяла медия, са създадени от дизайнерите като елементи с настройка да се печатат с бяло мастило. Съответно при печат тези елементи не излизат и липсват от изображението. PitStop Pro може да проверява за бели елементи, които са настроени да се печатат и автоматично да ги „издупчва“, ако операторът желае.
 • Покритие на мастилото – прекаленото намастиляване удължава значително времето за сушене или изпичане след печат и може да доведе до деформация на медията, а от там проблеми с пасера по време на печат. PitStop може автоматично да намали намастиляването, ако е прекалено голямо.
 • Работа с прозрачности – в днешно време е изцяло прието да се работи с прозрачности, но доста доставчици на печатни услуги искат да обърнат специално внимание на прозрачностите във файловете, които получават. С инструмент за проверка на файловете можете да получавате известие винаги, когато във вашия файл има прозрачности.
 • Работа със слоеве – в един файл може да има много слоеве, част от които са прозрачни, а част скрити. Ако файлът има скрити слоеве, които са настроени „винаги да се печатат“, те ще бъдат отпечатани.
 • Спот цветове – дизайнерите обичат да работят със спот цветове, особено за създаването на лога, но по време на печат много от тези елементи ще се печатат с CMYK или други спот цветове. PitStop Pro може да конвертира спот цветовете към CMYK стойности или да ги замени с други спот цветове.
 • Работа с черно – всяка компания си има собствена рецепта за „хубаво, наситено черно“, което се постига от CMYK. Прекаленото намастиляване обаче може да доведе до проблем за някои видове печат.

Новите функции, налични в PitStop Pro 2017, ви дават още по-голям контрол върху PDF файловете

 • Технология за гео-мапинг – това е нова технология, представена за първи път в PitStop Pro 2017, с която можете управлявате начина, по който софтуера отчита или игнорира определени обекти от дизайна по време на обработка на файла. Тази технология може да се използва по много начини, като например:
  • PitStop може да игнорира или дори да премахне елементи, които нямат отношение към крайния печатен резултат, като така намали значително неговия размер и сложност;
  • PitStop може да дефинира кои обекти влизат в зоната на печат и кои не, и да прави проверки и корекции само на тези обекти, които влизат в зоната, като така намалява значително съобщенията за грешки.
 • Работа с DeviceLink профили – PitStop включва нови 40 DeviceLink профили, които да помогнат на потребителите при конвертиране на цветове от CMYK към CMYK. Това е много полезно при управлението на намастиляването във файла, конверсията на файла за печат от една технология към друга или от един стандарт към друг. Тези профили са създадени съвместно с X-Rite, която също е компания от групата на Danaher.
 • Работа с намастиляване – подобрената работа с намастиляването е създадена специално за нуждите на печата на опаковки и етикети. Сега могат да се игнорират слоеве или цветоотделки с имена като „бяло“ и „лак“ или техни вариации. Това дава по-добри резултати, защото изчисляването на намастиляването работи само с цветовете, които реално ще се печатат.
 • Подобрен инспектор – с него можете да правите корекции на групи прозрачности директно във файла. Също така има нови предварително готови списъци с действия (Action Lists), които съдържат функции, изискани от потребителите, като например създаването на правоъгълници със заоблени ръбове за щанци, нови начини за управление на размера на страниците и други.

Каква е разликата между PitStop Pro и PitStop Server и кое е подходящото решение за вас
PitStop Pro е интерактивно решение, което позволява на оператора да прави много и различни проверки и корекции в PDF файловете за печат. Решението е подходящо в случаите, в които трябва да отваряте и/или обработвате различни файлове за различни технологии на печат, като в тях е по-трудно да стандартизирате методиката на проверка и корекция. По-ниската цена на придобиване прави продукта подходящ за професионалисти на свободна практика, дизайн агенции и малки предпечатни отдели.
PitStop Server – централизирано решение, което представлява сървър, който може автоматично да проверява и коригира PDF файлове без намесата на оператор по предварително зададени и настроени сценарии на работа. Това решение е подходящо за фирми, които искат:

 • да проверяват автоматично голям набор от файлове;
 • искат да имат автоматична проверка на файлове, качени през уеб портал или web2print решение;
 • искат да свържат PitStop Server с други системи, за да правят автоматични проверки на файлове.

PitStop Server разполага с command line interface, с помощта който напредналите потребители могат да създават интеграции с други софтуери.

Можете да закупите PitStop по няколко начина
PitStop Pro като самостоятелното решение можете да закупите и да инсталирате веднага на компютъра, с който работите. PitStop Pro се предлага в следните варианти:

 • Постоянен лиценз – закупувате лицензът един път и той остава изцяло ваш без ограничение във времето за ползване.
 • Абонамент – можете да закупите PitStop Pro на абонаментен принцип. Този модел е много популярен в България. Заплащате годишна такса за използването на PitStop Pro и в този случай можете да използвате софтуера за периода, за който имате платен абонамент. Този вариант е подходящ за компании, които нямат постоянно натоварване или имат по-големи екипи, които променят щатната си бройка. Също така е подходящ за стартиращи компании и професионалисти, които искат да тестват пазара за определен период и след това да преценяват дали да инвестират допълнително.

Политиката по ъпгрейдите на PitStop Pro също е много гъвкава. Ако използвате софтуера на абонамент, нямате нужда от ъпгрейд, защото вашият PitStop Pro ще бъде „отворен“ винаги на последна версия.
Ако сте закупили PitStop Pro като самостоятелен лиценз, можете да изберете най-удобният за вас начин на ъпгрейд към по-нова версия:

 • Еднократен ъпгрейд – с който можете да преминете към последна версия на продукта, когато вашият лиценз е с една или две версии по-назад.
 • Покритие на софтуера (също известен като поддръжка) – покритието на софтуера е годишна такса, която ви дава възможност да получавате всички нови версии на продукта за времето, в което е валиден вашият договор за покритие.

PitStop Server следва същата логика на предлагане и може да се закупи както като постоянен лиценз, така и на абонамент.

Enfocus разполага с много детайлен център за знания за PitStop Pro
Компанията инвестира значителни ресурси в създаването на материали, достъпни за всички ползватели на PitStop Pro, с които можете да научите как да работите с продукта изключително бързо или ако вече имате опит, да получите максималното от вашата инвестиция.
Предлагаме ви няколко полезни линка, на които можете да намерите голямо количество информация за PitStop Pro.

Продуктови видеа на PitStop Pro, където можете да намерите много трикове и анализ на новите функции на софтуера:

www.enfocus.com/en/support

Enfocus прави ежемесечно обучение за PitStop Pro, със свободен достъп, на което потребителите задават предварително програмата, по която ще се проведе. Можете да се регистрирате за такова онлайн обучение на този линк:

www.enfocus.com/en/events

Как можете да научите повече за PitStop

 • Разгледайте описанието на продукта на нашия сайт.
 • Пишете ни на sales@gedbg.com, за да направим персонална демонстрация на продукта, от която ще се убедите колко лесно се работи с PitStop Pro.
 • Харесайте страницата ни във Facebook, където постоянно публикуваме нови материали и добри практики.
 • Посетете нашия блог, където можете да намерите много информация, свързана с работата с файлове за печат и добри практики в бранша.

Добавената стойност в работата с ГЕД
Нашите клиенти са професионалисти, отдадени на това, което правят, и искат да доставят на техните клиенти възможно най-добрите услуги и решения.
Нашият екип е преминал обучения при доставчика за работата с продуктите на Enfocus, включително за инсталацията и поддръжката на всички продукти от портфолиото ни. Ние можем да ви помогнем да анализирате къде би попаднал PitStop Pro или PitStop Server във вашия работен поток, да ги интегрирате със съществуващите си решения и също така да ви съдействаме да извлечете максимална полза от продукта.

За ГЕД ООД
ГЕД е доставчик на утвърдени продукти с доказана стойност в сферата на дизайна, предпeчата, професионалния печат и индустриалния печат. Екипът ни е отдаден на това да се развива и да може да даде на нашите клиенти максимална добавена стойност от закупуването и внедряването на решенията, които предлагаме. Ние ценим нашите клиенти и можем да работим заедно с тях за постигане на целите им и за подобряване на тяхната конкурентоспособност.
Сайт: www.printing.gedbg.com
Facebook: www.facebook.com/GEDLtd/
Блог: www.printing.gedbg.com/blog
Имейл: sales@gedbg.com
Телефон: 02/8061201
Адрес: София 1505, ул. Васил Друмев 36

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.