EngView Package & Display Designer Suite вече е наличен като абонамент

262
EngView Package & Display Designer Suite вече е наличен като абонамент

Софтуерът EngView Package & Display Designer Suite вече се предлага и годишен абонамент в три различни конфигурации –  ART, STANDARD и PROFESSIONAL.

 

EngView Package & Display Designer Suite

Предимствo в предлагането на софтуера на принципа на абонаментните планове e, че не е нужна голяма първоначална инвестиция за да могат компаниите да си позволят работа с професионален софтуер за структурен дизайн, 3D визуализация и подготовка за производство на опаковки. Този начин за използване на софтуера ви дава възможност да намалите разходите или да ги съобразите с нуждите ви. Освен това, по този начин винаги ще разполагате с възможно най-новата версия на софтуера.

ART
Арт планът е най-добрия избор за графични дизайнери без опит със специализиран CAD софтуер. Софтуерът EngView е интегриран с Adobe Illustrator и позволява на творците да създават зашеметяващи дизайни, като използват библиотеки от шаблони на опаковки и дислеи, които могат да бъдат преоразмерявани и използвани в познатия интерфейс на Adobe.

STANDARD
Стандартният план е подходящ за тези, които се занимават със създаване на структурен дизайн на кутии и дисплеи. Те могат да използват и редактират съществуващите библиотеките на EngView или да създадат свои собствени стандарти с конвенционален подход или чрез използване на вече готови параметрични компоненти. Чрез интеграцията с Adobe Illustrator, специалистите по опаковки могат да наложат графика върху структурата, да я визуализират в 3D и да генерират файлове с висока резолюция за производството.

PROFESSIONAL
Професионалният план е най-подходящ за производители на опаковки, които покриват целия процес, от проектирането до подготовката за производство на опаковки и дисплеи. Притежателите на този план имат възможността да създават свои собствени параметрични компоненти и проекти и да обогатяват своите библиотеки. Също така, те могат да подготвят оценки на разходите, технологични карти за работа и да управляват своите поръчки с модула Project Organizer.

Плановете са така подготвени, за да обслужват специфичните нужди на различни групи клиенти. Ако обаче се интересувате от друга конфигурация на софтуера, винаги можете да се свържете с Engview на info@engview.com, за да обсъдите конкретния бизнес случай.

За тези клиенти, които предпочитат да работят с постоянен лиценз, Engview ще продължат да предлагат софтуера и като вариант с еднократно плащане.

Engview предлагат 10 дневна пробна версия на всеки от пакетите. Цените започват от 59 EURO. Сравнение между различните абонаменти можете да видите тук: www.engview.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.