EngView Package Designer Suite v4

2359
Spread the love

Нова версия на продукта за опаковки.
ЕнгВю Системс успешностартира най-новата, четвърта версия на водещияси продукт за дизайн и производство на опаковки – Package DesignerSuite. Освен значително подобрение на дизайн процеса, 3Д моделирането ивсички останали основни модули, версията включва и съвсемнови – модул за дизайн на лакови форми и проектов органайзер.
Новият продукт беше приет с огроменинтерес на тазгодишната drupa, както от досегашни клиенти и партньори,така и от съвсем нови потенциални клиенти, използващи алтернативнирешения на Esko Artwork или Arden Software.

inline_625_http://prepressbg.com/images/Box_Package_Designer_Suite.jpg

Източник: ЕнгВюСистемс София ЕООД

Биографична информация