ERP решение за печатници от TOWERP

205
ERP решение за печатници от TOWERP

ERP печатница

 

През последните няколко години и най-вече изминалата 2020 г. сме свидетели на бързо променящи се бизнес модели, иновативни технологии, променящи се изисквания на клиентите и променлива среда на работа и живот.

Тези условия принуждават компаниите да се адаптират и развиват непрекъснато. Само тези от тях, които успяват да организират и оптимизират дейността си правилно, ще съумеят да преодолеят трудностите и да посрещнат променената среда подготвени.

Днес много компании все още използват множество отделни програми, за да управляват бизнеса си или да организират производството. Често тези решения не споделят една база от данни и се налага информацията да бъде прехвърляна ръчно.

КАКВО Е TOWERP?

TOWERP е уеб базирана ERP система, фокусирана върху управлението на процесите в печатници и др. производствени предприятия. Основната цел на системата е да проследява и управлява целия процес в печатницата – от първоначалния контакт с потенциален клиент, през производството до експедицията на поръчаните стоки.

ОСНОВНИ МОДУЛИ В СИСТЕМАТА СА:

CRM (Customer Relations Manager) – база данни с клиенти и проследяване на пълната комуникация с тях.
Модулът съдържа пълна информация за клиентите, подрежда в хронологичен ред комуникацията с тях и поставените задачи. От него има бързи връзки към другите модули.

Продажби – клиентски поръчки, оферти и ценови листи. Генерирането на оферти се осъществява в този модул, като има възможност за директно създаване на клиентска поръчка по конкретна оферта. В този модул всички клиентски поръчки се организират на едно място и техният статус е лесно достъпен и проследим. Това значително улеснява процеса на комуникация с клиентите при предоставянето на обратна връзка към тях. Когато поръчката е изпълнена, експедицията на готовите изделия се извършва много лесно с помощта на мобилно устройство.

Производство – шаблони за рецепти, производствени поръчки и технологични карти, калкулатор, планиране на производството и Gantt chart. Модул „Производство“ дава различни възможности за оптимизация на производствения процес и е тясно свързан с останалите модули. Така например от вече създадена клиентска поръчка може директно да се генерира производствена поръчка и автоматично да се разпределят задачите по производствените ресурси. Етапите на завършеност са видими в реално време посредством Gantt chart. По този начин връзката между търговския и производствения отдел се автоматизира и времетраенето на този процес се съкращава, а проследимостта на действията е гарантирана.

 

ERP за печатница

 

 

Склад – минимални запаси, движения на артикули. Модулът дава възможност за организиране на артикулите от номенклатурата в неограничен брой складове. По този начин се постига ясна и точна проследимост на наличностите във всеки склад, на заявените за доставка и резервираните материали. За улеснение на процеса по снабдяване с материали модулът поддържа проследимост на минимални и препоръчителни запаси и така се оптимизират складовите наличности и ресурсната обезпеченост. При приключване на конкретна производствена поръчка изразходваните материали се изписват автоматично от склада и се заприходява готова продукция. Това е напълно автоматизиран процес в TOWERP, който спомага за минимизиране на грешките и дава по-добра отчетност.

Доставки – управление на веригата на доставките в производствените предприятия.

Финансов центърTOWERP е цялостна система, която разполага с модул „Финансов център“, пряко свързан с всички други модули. Това дава възможност целият бизнес и производствен процес да се управляват в една обща среда.

TOWERP В ПОЛИГРАФИЯТА

Наред с всички функционалности, типични за една ERP система, TOWERP притежава и редица такива, които са специфични за печатниците и значително оптимизират тяхната дейност.

 

калкулатор TOWERP

 

ЕТО НЯКОИ КЛЮЧОВИ МОДУЛИ:

Калкулатор
Този модул дава възможност за лесно пресмятане на необходимото количество хартия за производството на дадено изделие. Това е и автоматизиран начин за калкулиране на макулатура, брой коли и други стойности, специфични за полиграфията.

Управление на производство по поръчка
Производството по поръчка се управлява посредством технологични карти с дефинирани дейности и материали без необходимостта от създаване на безкраен брой артикули в номенклатурата.

Шаблони за рецепта
Производствените дейности за различни повтарящи се поръчки се вкарват в т.нар. рецепти, за да се избегне непрекъснатото въвеждане на една и съща информация. Те се използват при създаването на технологични карти за производствените поръчки.

Проследимост на производствения процес
Статусът на всяка производствена поръчка, респективно клиентска такава, се отразява в системата в реално време. Също в реално време системата предоставя и информация за натовареността на машините или цеховете.

ЗАЩО TOWERP?

  • Технологично модерно решение;
  • Работи върху различни устройства и операционни системи;
  • Успешно интегрирано в печатарския бранш;
  • Обхваща всички процеси и служители в компанията;
  • Не просто софтуер, а цялостна философия и визия за управление на производството.

TOWERP е система, стъпила на най-новите софтуерни технологии и успешно интегрирана и функционираща в печатарския бранш. Фокусът на екипа е интегрирането на решението в печатници с визия за развитие и постигането на оптимизация от по-високо ниво. Мисията на компанията е да наложи функционален софтуерен продукт на нашия и външни пазари.

За контакти:

тел.: 0887953560

Профил на TOWERP в каталога Полиграфия Инфо.

Интернет портал за печатни технологии.