ERP решение за печатници с промоционални условия до края на годината

305
ERP решение за печатници с промоционални условия до края на годината

TOWERP е цялостна ERP система за организация и оптимизация на производствения процес в печатници.

Изборът на правилен партньор и доставчик на ERP решение ви гарантира по-добра ефективност на производствения процес, по-бърза възвращаемост на инвестицията и по-малка зависимост на резултатите от текучеството или липсата на работна ръка.

Какви са реално ползите от интеграцията на ERP решение?

 

towerp

 

Отчетност на разходите

В TOWERP има различни методи за влагане на материалите, които ви дават възможност да следите и анализирате всички производствени разходи – разходите за материали и консумативи, разходите по машини, за труд, режийни, амортизации и други. На база на калкулираните разходи и детайлната информация в технологичната карта, вие получавате реална себестойност на изделие за всяко изделие. Цялата информация ви позволява не само да следите рентабилността и ефективността на производството си, но и да анализирате резултатите с цел повишаване на конкурентостта на вашата компания.

Клиентско обслужване на друго ниво

В TOWERP разполагате със CRM модул. Той ви позволява да проследявате поръчките на клиентите си и да организирате ефективно комуникацията си с тях. Това се случва чрез хронологично подредени връзки за бърз достъп към всички документи в системата, свързани с конкретния клиент – клиентска поръчка, производствени поръчки, експедиции, плащания, финансови документи и други.

Оптимизация на складовите наличности

Управлението на веригата на доставките е основен приоритет при организацията на производството в печатници. Затова модулите в системата са така разработени, че да постигаме оптимизация на складовите наличности. Често в много производства голям проблем е презапасяването с материали и стока. Това се дължи на неправилното или липсващо следене на поръчани, вложени и експедирани количества. Оптимизирането на този процес може реално да доведе до намаляване на затворените оборотни средства с 20-25% в рамките само на една година.

Намаляване на човешките грешки

Работата в единна и организирана среда значително повишава ефективността на всички служители. При правилно интегрирана ERP система резултатите обикновено са видими още в първите 6 месеца на активна работа в TOWERP среда. На разположение на всички е специализиран калкулатор за точно пресмятане на необходимите количества хартия, макулатура и при необходимост печатарски коли. Системата ви позволява да копирате рецепти и партидни карти, което допълнително спестява време при обработката на нови производствени поръчки и създаването на нови рецепти. Модулите в TOWERP са свързани и информацията се отразява в реално време. Всички интерфейси са оптимизирани и за работа от мобилни устройства, което позволява гъвкавост и адаптивност в различни ситуации и при работа на терен.

 

 

До края на годината можете да се възползвате от промоционалните условия за абонамент и интеграция на TOWERP. Системата е вече достъпна като SaaS с различни пакети.

Повече за системата можете да разберете от видеото или като запазите час за демонстрация.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.