Eversify – мобилното издателство

1341
Eversify – мобилното издателство

Мобилната услуга за публикуване Eversify на Agfa Graphics, автоматизира работния процес за публикуване на вестникарско съдържание на широка гама от мобилни устройства като таблети и смартфони – всичко с едно докосване.

Eversify – мобилното издателство

 

Основни предимства:
– Шаблонно базирано разглеждане на съдържанието от мобилни устройства
– Автоматизиран работен процес за създаване на издания ден след ден
– Поддръжка за всички популярни мобилни устройства
– Уникално качество и лекота за боравене
– Създаване на приложения със специфичен дизайн на издателя

– Прозрачна структура на разходите; бърза възвръщаемост на инвестициите
 Eversify
е софтуерно решение-като-услуга (Software-as-a-Service), което помага на издателите да произвеждат мобилни вестници по автоматизиран начин. Услугата на Agfa Graphics приема всякакви данни от доставчика на съдържанието. Това е същото съдържание, което се използва на хартиен носител, обогатено с редакционни данни, използвани за уеб, видео, аудио и т.н. Данните се анализират и обработват автоматично чрез интелигентната шаблонна технология на Agfa Graphics. Крайната публикация се доставя до някой хостинг, от който приложението ще получи достъп до съдържанието на публикацията. В рамките на приложението, което поддържа и динамично съдържание, читателят получава високо интерактивно и стабилно четиво. Що се отнася до производствения процес, Eversify използва съществуващите методи за вестникарска печатна продукция.

Източник: www.agfagraphics.com
Преведе: Мария Шабанска
 

Интернет портал за печатни технологии.