Нова версия на плъгина FILTERiT

41
Нова версия на плъгина FILTERiT

FILTERiT е многофункционален инструмент за създаване на различни по сложност ефекти върху изображения.

Най-новата версия на FILTERiT 5 е съвместима с Illustrator 2022 версия 26.3 и в нея са направени подобрения по съществуващи инструменти и са добавени нови ефекти.

Вижте подобренията:

Live Symbol Path – нов ефект по подобие на познатия в предишни версии MetaBrush Tool. В MetaBrush Tool избраният път от документ беше използван като поставен елемент. А в „Live Symbol Path“ символът (повече от един), се избра от панела „Символи“ на Illustrator и се използва като поставен елемент. Символът може ще бъде поставен в избран път или текстов обект.

 

Live Symbol Path

 

Live Symbol Path

 

Live 3D Path – Еквивалентно на функциите от всяко меню за трансформация в подменюто „Live 3D Transform“ на предишния FILTERiT 4. В предишната версия всеки стил на трансформация имаше специално меню и панел. Във FILTERiT 5 всички менюта и панели са обединени в един панел, и са променили името си на „Live 3D Path“. Стилът на трансформация може да бъде избран в панела, което позволява бърза промяна на стила. Освен това инструментът, който да се използва в комбинация с този ефект, „3D Rotate Tool“ е преместен в този панел от кутията с инструменти на Illustrator за по-добра използваемост.

 

Live 3D Path

 

Live 3D Path

 

Live Tiling – В пета версия може да се прави разместване на елементите по подобие на реденето на тухли. Елементът създаден от Live Tiling, може да бъде добавен към панела „Swatches“ на Illustrator като шаблон. Неправилно подравненият модул може да бъде допълнително прецизно свързан.

 

Live Tiling

 

Live Neon/Border – В „Live Neon“ луминесцентният ефект може да се добави около неона с опцията „Light Emitting“. Можете да контролирате кривата на градиента и контраста. Като поставите отметка на опцията „Auto Stroke Styling“ в „Live Neon“ или „Live Border“, ефектът ще използва настройките „Corner: Round Joint“ и „Cap: Round“.

 

Live Neon/Border

 

Live Explosion – В FILTERiT 5 експлозията може да има прозрачност навътре или навън или произволна прозрачност.

 

Live Explosion

 

Live Trail – В новата версия имената на някои параметри са променени. Центърът на трансформация може да бъде показан с помощта на нишка за по-добра идентификация на връзката между промените на параметрите и резултата от контрола. Също така, ако оригиналният обект е в режим Grayscale, той ще бъде автоматично преобразуван в цвят CMYK или RGB според нуждите.

 

Live Trail

 

Wave Effect/Lens Effect/Warp Effect – Тези ефекти могат да бъдат наречени версия на ефекта на тези инструменти. Може да се приложи директно към текстов обект и да коригира външния вид или да промени стила след използване на ефекта.

 

Wave Effect/Lens Effect/Warp Effect

 

Fractalize Effect/Filter – В FILTERiT 5, обратната опция за хоризонтална/вертикална ос, някои други опции и параметри са добавени в Generator.
Освен това подобренията осигуряват по-точен резултат. Версията „Филтър“ на Fractalize остава, но се препоръчва използването на версия „Ефект“.

 

Fractalize Effect/Filter

 

Софтуерът разполага с демо версия, а иначе се предлага на цена 129 $.

Повече информация вижте тук: www.cvalley.com

Интернет портал за печатни технологии.