Fine Reader 10 – все по-близо до „Source“-a

2364

Един от най-добрите продукти за разпознаване на текст получи поредната си реализация. „Юбилейното“ 10-то издание на Fine Reader е готово да ни изкуши с нови възможности, които нямат аналог сред конкурентните разработки в областта на OCR.

finereader10

Изненадващо за такъв вид продукт, новостите не се изчерпват само с козметични промени, a са изява на пълноценното развитие на стратегията на Abbyy за естествено обогатяване и разширяване възможностите на класическия OCR механизъм в съответствие със съвременните потребителски изисквания.
finereader10finereader10
Какви са те, накратко:

  • Пълноценно съхраняване на оформлението на документа – първоизточник, чрез фирмената технология за адаптивно разпознаване – ADRT 2.0 (Adaptive Document Recognition Technology), позволяваща запазване логическата структура на сложно форматирани документи включващи в себе си комплексно конструирани таблични форми и нестандартна подредба на вложени изображения.
  • Подобрена точност на разпознаване на текст от първоизточници с ниско качество – факсове, снимки направени с фотокамера на мобилен телефон или други мобилни устройства; подобрен механизъм на съхраняване на структурата на такъв тип документи.
  • Разпознаване на текст от снимков материал изготвен с помощта на цифров фотоапарат или фотокамера на мобилен телефон или т.н. 3rd Generation Camera OCR. Възможност за корекция на перспективни и трапецовидни изкривявания на изображението, отстраняване на „дигитален“ шум и нечетливост на текста вследствие лошо регулиране на фокуса.
  • Подобряване/реорганизиране на интерфейса на приложението с оглед улеснена ползваемост и ускоряване на изпълнението на типични задачи. Интерфейсната част е придобила изключително изчистен и опростен вид благодарение на сегментирането на регулярни „сценарии“ за извършване на дадена OCR операция в отделни групи (според изходния формат, който желаем).
  • Експорт към HTML с възможност за автоматично сегментиране на изходното съдържание и съхранение на препратките между отделните му части. Например: сканирате книга, която автоматично се разделя на отдлелни HTML файлове, като същевременно са съхранени препратките (крос-линковете) между тях, както и вътрешните такива за отделна глава. Изключително полезно при подготовка на електронна документация или както го определят специалистите от Аbbyy – Fine Reader e „e-books ready“.
  • Оптимизация на изхода при съхранение в PDF формат – съобразено напълно с PDF/A стандарта, което гарантира оптимална съвместимост и по-малък размер на крайния резултат (използва се MRC2 компресия). В крайна сметка се гарантира и по-бърз експорт (с около 50% спрямо предишната версия, ако съдим по вътрешните тестови резултати постигнати от специалистите на Аbbyy).
  • Пълна платформена съвместимост с Windows 7/Server 2008 R2 операционни системи.
  • Добавени са нови два езика (корейски и идиш) към наличните 186 (уоу!), които подлежат на разпознаване от продукта.
  • Повишена разпознаваемост (с 30%) при далекоизточната езикова група базирана на йероглифно писмо.
  • Бонус: нова версия на ABBYY Screenshot Reader – малко, но ценно допълнение към пакета с възможността си за „прихващане“ на текстово съдържание и изображения от вашия работен десктоп.

В заключение – може да се каже, че Fine Reader e едно комплексно решение в сферата на OCR технологиите, което е на път да надскочи „класическата“ ни представа за това, какво представлява разпознаването на текст. Изпращайки окончателно в миналото досадния набор „на ръка“, FR10 ще бъде силно позициониран като задължително помагало в потребителската „кошничка“ не само на офис-релативните, но и на професионално ориентираните среди.

finereader10

Текста написа: Йордан Христов,  Printguide.info

Източник:finereader.abbyy.com и www.abbyy.ru

Интернет портал за печатни технологии.