FOGRA публикува нов стандарт за дигитален печат върху текстил

2035
FOGRA публикува нов стандарт за дигитален печат върху текстил

Изследователският институт FOGRA завърши двугодишен проект за стандартизиране на цветовете в дигиталния печат върху текстил. Резултатът от работата е ново работно цветово пространство FOGRA58 Textile RGB, тестови таблици и създаден метод за тестване на дигитален печат върху текстил.

 

FOGRA58 Textile RGB

 

Първото направление е систематичен и метрологичен запис на външния вид на цвета. Става въпрос за цвета и структурата на повърхността или влакната на типични мостри за печат. Определените свойства на външния вид трябва да бъдат изследвани по отношение на тяхната съвместимост с установените 3-канални работни процеси. Ще бъде разработен, внедрен и тестван спектрален работен процес, базиран на новата спецификация на iccMAX, включително възможната спектрална характеристика.

Второто направление е разработването на RGB работно цветово пространство за дигитален текстилен печат.

Третото направление на този проект е производството на мострени проби на хартии и текстил. Предстои да бъде разработена концепция за стандартизация, която ще доведе до нов стандарт ISO (ISO 15311-4) и отделна глава в свободно достъпния ProcessStandard Digital (PSD).

Повече информация, включително Icc профили, тестови таблици, описания и пр. можете да намерите на уебсайта на Fogra.

Интернет портал за печатни технологии.