Font Tools 7.0

2570
Font Tools 7.0
Spread the love

Veenix Software пусна седма версия на своя софтуер за работа с шрифтове Font Tools.

Въпреки, че приложението не позволява да се прави проверка на шрифтове и да се намират различни конфликти между тях, информацията, която предоставя за тях е достатъчно пълна.

Font Tools дава възможност за гъвкави настройки на колекциите шрифтове, разделяйки ги на категории и групи (може бързо да се активират/деактивират всички шрифтове в категориите или да се изтрият), възможност за създаване на една книга шрифтове с нейните публикации, сравнение на няколко шрифта и др..

Демо версията, която можете да изтеглите тук е напълно функционална. Единственото ограничение е при принт функциите , които след 40 мин. работа се прекратяват.


Ето пълен списък с възможностите:

Font Tools + Features:
(supports PostScript, TrueType, OpenType and DFont font formats)

    * Visual Font Database System
    * Type Book Creator
    * Document Font Tools
    * Character Set Charts
    * Character Inspector
    * Font Samples Window
    * Font Comparison Window
    * Font Measurements Window
    * Font Activation/Deactivation
    * Font Installation
    * Export Fonts
    * Font Library Backup Tool
    * Font Search Tool
    * Create PDF Specimen Sheets

Bonus Tools:

    * ASCII Chart
    * Measurement Conversion Tool
    * Proportion Calculator
    * Color Grabber Tool
    * Color Explorer Tool
    * Screen Grab Tools
    * Comping Imposition Calculator
    * Application Services Menu

System Requirements:

    * 20 MB’s RAM
    * Mac OS 10.2 or later :: OS 10.4 Tiger Enhanced :: Intel Tested

Източник: www.prodtp.ru

Биографична информация