Имате ли в колекцията си Open type шрифтове?

6638
Имате ли в колекцията си Open type шрифтове?

Традиционалист ли сте в използването на шрифтове и софтуер за контрол над тях? Има и други, които не са за пренебрегване.

Какво са Open type шрифтовете: Това e разширение на TrueType формата с добавена подръжка на PostScript шрифтове. Както се и подразбира, те са и съвместна разработка на Microsoft и Adobe. Основните ползи и благини от новия формат са: -мулти платформеното използване на шрифтовете или с други думи, те ще са еднакви както Mac така и за PC. Досега и двете платформи подържаха PostScript Type 1 и TrueType шрифтове, но бяха различни за всяка една от тях. -подобрена е многоезичната поддръжка на шрифтовете. -по добра защита на данните в шрифтовете (каквото и да значи това?!). -по-добра ефективност на шрифта, изразена в намаление на големината на файла. -типографски контрол на шрифта. В Windows, OpenType шрифтовете могат да имат .otf или .ttf раширение. Шрифтове с разширение .otf са тези които съдържат PostScript data. Всеки OpenType шрифт има един файл съдържащ цялата информация. И трите типа шрифтове OpenType, PostScript Type 1, и TrueType могат да съществуват по едно и също време на една система. Новият формат поддържа и дигитален подпис, с който може да се налага контрол от разработчиците да шрифта ( забрани и ограничения ) при използването му. Всеки софтуер работил с PostScript Type 1, и TrueType ще може да разчита и работи с OpenType шрифтовете, но за съжаление само някои ще могат да се възползват от пълните му възможности ето ги и тях: Аdobe InDesign и Adobe Photoshop 6 и 7. QuarkXPress 5 за Windows ограничена OpenType поддръжка. Windows 2000 и Windows XP имат пълна поддръжка на операционно ниво и не се нуждаят от АТМ. Всички юзъри могат да управляват шрифтовете си с АТМ включително OpenType. Има три основни нива на използване на OpenType шрифтовете: -Basic (Пример: Adobe PageMaker потребител с ATM може да използва OpenType шрифтове по същия начин като другите видове шрифтове, но няма да има достъп до основни настройки на шрифта) -Unicode (Пример: Windows XP има достъп до многоезичните настройки на шрифта) -Layout (Пример: Adobe InDesign потребителите имат пълен достъп до типографски контрол и много други функции.) Източник: http://partners.adobe.com/asn/tech/type/opentype/otover.jsp

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.