Нова серия шрифтове OpenType Pro Pack.

2877
Нова серия шрифтове OpenType Pro Pack.

Компанията Bitstream Inc. обяви старт на новият си пакет шрифтове Pro Pack Charter BTTM използващ OpenType. Charter BT Pro Pack се състои от 6 шрифта: roman, italic, bold, bold italic, black, и black italic, които поддържат западно, източно-европейски и централно-европейски езици.

OpenType е мултиплатформен формат.Едни и същи файлове на шрифта работят със ситеми като: Mac OS X, Windows, Linux, и Unix. В Mac OS X, Windows XP и 2000 имат вградена подръжка на OpenType. Системи като Linux и Unix ги разпознават като TrueTypе. Допълнителна информация: bitstream

Интернет портал за печатни технологии.