Нов шрифт създава диаграми вместо вас

3176

Начертанието се нарича Chartwell. С него можете да създавате различни типове диаграми – кръгови, с колони или линии, при това толкова лесно, колкото да напечатате „1, 2, 3”.

Визуалното представяне е най-добрият начин да поднесете на потребителя поредица данни. Включването им в текста, обаче, не е толкова лесна задача. Трябва да използвате отделна програма, да направите графиката, да я запишете като изображение, и след това да я поставите в програмата, в която правите оформлението.

Вече има лесно и елегантно решение на въпроса – толкова лесно, колкото и набирането на текст. Тайната е OpenType шрифт, наречен Chartwell. Той има три варианта: колони, линии и кръгове (bars, lines, pies). Всеки от тях съответства на типа графика, който създава. След като инсталирате Chartwell, всичко, което се иска от вас е да напишете проста формула (не се изискват особени математически познания), да приложите подходящият Chartwell шрифт и да включите лигатурите. Въведените числа са конвертирани в части от кръга, колони, или линии.

За да създадете кръгова диаграма, наберете толкова числа, колкото желаете. Те съответстват на броя на сегментите на кръга. Добавете знака плюс между числото за всеки от сегментите. Например, графика с четири равни части ще изглежда 25+25+25+25. Графика с два сегмента, 70% и 30%, ще използва формулата 70+30. Сборът на числата трябва да е 100. Цветовете на частите се задават като се промени цвета на текста, свързан със съответния сегмент.

Другите два типа диаграми работят аналогично. Всяко число във формулата отговаря на част от графиката, съответно височина на колона или точка от линията. Графиките с колони се появяват в текста с хоризонтална ориентация, но могат да се завъртят с помощта на софтуера за страниране. Предимството на работата с Chartwell е, че тя позволява лесно да променяте стойностите в диаграмите, без да преминавате през няколко стъпки и програми. Недостатъкът е, че простите графики, които създава могат да се окажат неприемливи за по-претенциозни проекти.

Chartwell е съвместим с всички текстообработващи и страниращи програми, които поддържат OpenType шрифтове и лигатури. Трите начертания на Chartwell се продават от TK Type за 50 американски долара. Всяко от тях се продава и самостоятелно, за 20 долара.

Източник: TK Type
Текста написа: Мартин Новев

Интернет портал за печатни технологии.