FontDoctor

2441
FontDoctor

Продуктът на Extensis Inc Suitcase, за управление на шрифтове, вече се предлага заедно с софтуера на Morrison SoftDesign’s FontDoctor. FontDoctor е програмно обезпечение за диагностика и поправка на проблени шрифтове. Програмата е безплатна за потребители, притежаващи Suitcase 9.2 за Windows. За останалите, цената е: $49.95. От сайта на производителя може да се изтегли и пробна версия. тук

Интернет портал за печатни технологии.