TypeDNA ви помага да изберете правилния шрифт

4053
Spread the love

TypeDNA е много повече от обикновен инструмент за управление на шрифтовете – софтуерът улеснява процеса по създаване на дизайн като предлага подходящи шрифтове според изискванията на потребителя.
TypeDNA може даработи самостоятелно, както и да интегрирасвоите творчески функции и възможностиза управление на шрифтовете във Photoshop,Illustrator и InDesign CS5. Приложението помага надизайнерите да прилагат и разбиратшрифтовете и така улесняват избора заправилния шрифт за проектите.

TypeDNA включваинструменти за усъвършенстван анализна шрифтовете. Всеки от тях може да бъдеизползван самостоятелно или заедно состаналите, за да осигури изключителнивъзможности за преглед и избор нагарнитури. TypeDNAима възможност да търси шрифтове, подобнина зададен от потребителя образец –той анализира характеристиките му ипредлага списък на подобни начертания.

inline_601_https://printguide.info/images/2011-02-15-01.jpg

Функцията FontHarmony помага на потребителитеда избират комбинации от шрифтовете,за да създадат визуалнопривлекателни проекти. Така дизайнеритемогат да си спестят часове работа, а ида получат достъп до много новивъзможности. Harmony Body Textпредлага варианти за шрифта на основниятекст, след като изберете този назаглавията. HarmonyHeadline правиобратното – предлага опции за заглавиетона базата на шрифта за основния текст.Harmony Contrastпредлага съвместими шрифтовесъс стилове, които си контрастират.Harmony Familyпозволява да комбиниратешрифтове с други начертания от същотосемейство.

TypeDNAпредлага филтриране на шрифтовете поразлични параметри: дебелина на гредите,ширина, видим размер и ъгъл на курсива.Всеки от тях може да се използвасамостоятелно или в комбинация с другите.

ФункциятаSmartChoice помага внамирането на вдъхновение сред колекциятави от шрифтове, дори тя да съдържа хилядиобразци. Той може да ви предложи вариантза шрифт за основния текст, заглавиятаили и двете. Удобствопредставляват и различните изгледи наработната среда на програмата. Шрифтоветемогат да се разглеждат и под формата накарти, включен е дори „мързелив режим”, който позволява да сеоблегнете и отпуснете, докато преглеждатешрифтовете си.

inline_100_https://printguide.info/images/2011-02-15-02.png

TypeDNA включва имного усъвършенствани инструменти зауправление на шрифтове. Сред тях савъзможности за сравняване на шрифтове,управляване на инсталацията им, подрежданепо семейства, автоматично засичане насерифни/несерифни, скриване на нежеланитешрифтове, организация чрез влачене смишката, както и много други.Тукможете да видите видеоматериал, койтодемонстрира работата на програматакато плъгин за Photoshop.

TypeDNA е съвместимс Mac OS 10.5.8по-новии Windows(Vista или 7), цената му е 29американски долара.

Източник: www.typedna.com
Текста написа:Мартин Новев

Реклама
www.bgoferta.info
Акоимате нужда от изработка на флаери, каталози, дипляни, визитки, външнареклама, сувенирна реклама и други рекламни продукти, тоwww.bgoferta.infoе точно за Вас. Няма нужда да се обаждате на различнипечатници поотделно и да чакате да получавате цена за изработката навашия продукт. Чрез www.bgoferta.info,оформяте вашетозапитване заизработката на желания продукт и получавате оферти директно отпечатниците. Използвайте бутона „Поискайоферта“.

Биографична информация