Интелигентно решение за електронен монтаж

94
Интелигентно решение за електронен монтаж

Софтуерният разработчик OneVision представи новата версия 21.1 на софтуера Generate Print Form. С него се съкращава времето, улеснява се електронният монтаж и се взимат предвид специфичните изисквания на машините за печат, облагородяване и довършителни процеси. Ръчните монтажи отнемат излишно време и често водят до непълно оползотворяване на субстратите. Често са необходими тестови копия, които да бъдат финално проверени и коригирани. Generate Print Form дава автоматизирано решение на тези процеси.

 

софтуер за електронен монтаж

 

Пълните спецификации за печат могат да се изтеглят директно от подадените електронни поръчки или въведените от търговците данни в MIS или ERP система. При липса на такива има алтернативен способ, при който тази информация се въвежда ръчно, включително качването на файлове за печат. Така решението може да се внедри и в печатници, които към момента не разполагат със система за управление.

 

софтуер за електронен монтаж

 

В Generate Print Form могат да бъдат въведени параметри на наличните машини и възможни комбинации за печат и облагородяване в зависимост от субстрата. След тези първоначални настройки, софтуерът интелигентно и точно създава електронни монтажи, съобразени с количеството, вида на файловете и изискванията на машините. Продуктите с нестандартна форма се групират, кръглите се позиционират в пчелна пита, а правоъгълните се подреждат по начин, спестяващ място. Класически предпечатни задачи, като проверка, управление на цветове, премахване на прозрачности и други са напълно автоматизирани. Това не изключва възможността за човешка намеса и допълнителни корекции.

 

софтуер за електронен монтаж

 

След като монтажът е подготвен, Generate Print Form добавя необходимите пасери и марки за последващи довършителни процеси. Специфичните от тях могат да са предварително дефинирани в софтуера. За финал е необходимо потвърждение на оператор, за да се прехвърлят данните към печатните машини. Научете още от следващото видео:


Източник: www.onevision.com

Интернет портал за печатни технологии.