Global Graphics издадоха нова версия на RIP-а Harlequin

1536
Spread the love

Новата версия има по-висока производителност, подобрена работа с прозрачности и поддръжка на PDF/VT (PDF стандарт, оптимизиран за печат на персонализирана информация).
Възпроизвеждането нацветове от новата версия 9.0 на HarlequinServer RIP, е сертифицирано от Fogra. Систематавключва пълна поддръжка на новитебиблиотеки Pantone Plus. Подобрена е иподдръжката на операционни системи,сред които е и Windows Server 2008 R2.

inline_123_https://printguide.info/images/2011-09-06.jpg

Собственицитена по-стари версии на Harlequin Server RIP могатда инсталират едномесечна безплатнапробна версия.
Martin Bailey, технологичниятдиректор на Global Graphics, каза, че новатаверсия е разработена, за да отговори натри ключови тенденции в индустрията.Те са по-голямата степен,в коятопечатниците разчитат на управлениетона цветовете, засилващата се тенденцияза използване на прозрачни обекти в PDFфайловете и ръстът при цифровия печат.

„Включихме нови функции,които отговарят на начина, по който сепроменят поръчките за печат”, казаBailey. „Затова, въпреки че Harlequin обработвапрозрачности от 2002 насам, ние продължавамеда работим, за да ускорим този процес.Причината е, че графичните дизайнеримногократно увеличиха използването напрозрачности в поръчките. Използванетона сенки е най-типичният пример.”

„Новата версия ускоряваобработката на поръчки с променливаинформация за цифрови печатни машини.Версия 9.0 включва поддръжка на PDF/VT, носе стремим да осигурим максималнапроизводителност при подаване наперсонализирани поръчки като PDF къмRIP-a, а не се концентрираме само върхуPDF/VT.”

Harlequin Server RIP v9 се предлагаот мрежата партньори на Global Graphics, коятовключва компании като Xitron, HighWater, ECRM,PressTek и Compose.

Източник: globalgraphics.com
Текста написа: МартинНовев

Биографична информация