Нова версия на CADtools

604
Нова версия на CADtools

Стартира Hot Door CADtools 13 с поддръжка на последните версии на Adobe Illustrator и процесори Apple Silicon.

CADtools е допълнение, което служи за техническо оразмеряване и разполага с инструменти за чертане, разширяващи възможностите на Illustrator.

Hot Door CADtools 13

 

Вижте новостите в 13.2 версия тук:

  • центрирано поставяне на размери на място на аксонометрични обекти;
  • поставяне със скалиране в мащаб;
  • разширени функции на панела CADguides;
  • пълна поддръжка на процесори Apple Silicon и повишена скорост на работа с 65%;
  • нов елемент в меню за разединяване на път;
  • 10 нови аксонометрични инструмента за чертане и оразмеряване;
  • функциите за оразмеряване на радиуса и диаметъра са разширени за работа върху елипси.

Още информация вижте тук.

Вижте и други публикации за CADtools в Printguide тук.

Интернет портал за печатни технологии.