HumanEye предлагат софтуер за създаване на лентикулярни проекти

1915
Spread the love

HumanEyes Technologies са създали няколко лентикулярни решения, които могат да отговорят на всички нужди на графичната индустрия, от фотографията, през дизайна до печата
HumanEyes Capture3D
HumanEyes Capture3D е софтуер,предназначен за фотографи, чрез койтое възможно бързо и лесно изграждане натриизмерен фотографски проект, чрезизползване на голям брой кадри, заснетиза целта. Ето как става:

 1. Нагласете сцената за снимките. За начало, имате нужда отцифрова камера и статив. След това, трябва да поставите отправни точки.Те ще засилят ефекта на дълбочина на 3D изображението. За целта може дасе използва линейна перспектива, осветление, повърхност, цветове иотносителните размери на предметите. Светлината трябва да бъденастроена като за всекидневна двуизмерна фотография, с малки измененияи специално внимание.
 2. Направете поредица снимки. Броят кадри, от който иматенужда е променлив, но за най-добри резултати HumanEyes препоръчватприблизително по една снимка за всеки градус от сцената. Всеки кадърдопринася за качеството на крайния резултат. Затова, колкото повечеимате, толкова по-реалистично ще е усещането за дълбочина в крайнияпродукт.
 3. Обработете снимките с HumanEyes Capture3D. След като качитепоредицата кадри в HumanEyes Capture3D, трябва да определите работнатазона, паралакса (видимото изместване на положението на наблюдаванияобект) и конвергентната точка. След това изображението ви е готово запробен отпечатък.

HumanEyes Creative3D
HumanEyes Creative3D е решение,предназначено за графични дизайнери,което им дава контрол над процеса насъздаване на лентикулярен дизайн.Софтуерът превръща двуизмерни снимкив триизмерни проекти. Начинът на работас него е следният:

 1. Отворете произволно двуизмерно изображение в JPEG, TIFF илиPSD формат, или направете собствена снимка с обикновен цифровфотоапарат.
 2. Използвайте някой от специализираните инструменти, заразделите снимката на няколко слоя. След това попълнете празнините въвфона с инструмента за рисуване.
 3. Добавете ефекта, който искате да приложите наизображението: 3D, анимация, прескачане и/или увеличаване.
 4. Отпечатайте изображение за преглед.

HumanEyes Producer3D
HumanEyes Producer3D е цялостнорешение за лентикулярен работен процес,предназначено за печатници. Creative3D иCapture3D позволяват единствено създаванена пробни отпечатъци с малки размери,за реално производство е нужно да сеизползва Producer3D.
Той включва три модула:HumanEyes Capture3D, HumanEyes Creative3D, и HumanEyes Producer3D.Чрез тях офсетовите и цифрови печатнициимат всичко необходимо, за да произвеждатлентикулярни продукти. Работата с негопротича по следния начин:

 1. Подгответе проекта за печат. След като изображението есъздадено чрез Humaneyes Creative3D, отворете го с HumanEyesProducer3D. Той предлага гама стандартни инструменти за предпечат,които отговарят на изискванията на лентикулярния печат опозволяват напечатниците да го интегрират в работния си процес. На този етап можетеда позиционирате и размножите изображенията в печатната форма, както ида добавите марки за печат и да създадете шаблони за всичко това.Разбира се, има възможност и за печат на изображения, генерирани чрезCreative3D.
 2. Преплетете изображенията си. Функцията Interlace генерираизгледи на проекта ви, всеки от които се различава леко от останалите ислед това ги сглобява. Когато натиснете бутона Interlace, софтуера щеобедини в едно изображение тънки ленти от всеки от изгледите и ще гиоптимизира за конкретния вид лещи. Лентикулярното ви изображение еготово за печат.
 3. В последния етап можете да настроите проекта си спрямо типалещи, които ще използвате, както и да го разделите на части, в случай,че е по-голям от размера на печатаемото поле. HumanEyes Producer3Dпозволява да го отпечатате проектите си по три различни начина:
 • Отпечатайте изображението и го залепете върху лещите
 • Отпечатайте изображението директно върху лещите
 • Използвайте функцията на HumanEyes Producer3DLensFree, за да го отпечатате директно върху стъкло или акрил.

inline_279_https://printguide.info/images/2011-12-06.jpg

Източник: humaneyes.com
Текста написа: МартинНовев

Вижте какво е лентукулярен печат.

Биографична информация