ID2Office превръща файлове от InDesign в такива за Microsoft Office

2183
Spread the love

Приложението на Recosoft Corporation превръща документи от InDesign във файлове за Microsoft Word или PowerPoint, като запазва изгледа им.
ID2Office преобразуватекста, шрифтовете и стиловете, структуратана абзаците, информацията за връзкитемежду каретата, таблиците, графиките идруги свойства на обектите и документитев InDesign в съответстващиобекти в Microsoft Word/PowerPoint.При процеса всяка страница се превръщав еквивалентна страница в крайниядокумент в Word/PowerPoint.

ID2Office есъздаден от нулата, за да гарантирабезпроблемна интеграция с AdobeInDesign и да премахне нуждатаот пресъздаване на файловете от него вWord или PowerPoint.Приложението поддържа InDesign CS4/CS5.То работи като плъгин за Adobe InDesign.Поддържаните файлови формати са наOffice 2007-2011. Според производителяID2Office съхранява изгледана документа при процеса. Абзаците,таблиците, графиките и свойствата надругите обекти се преобразуват точно.

inline_759_https://printguide.info/images/2011-01-31.jpg

ID2Office осигурявапрецизен контрол над преобразуването.Това включва възможности за настройкана типа и разделителната способност наизображенията, разстоянията междупараграфите и други. Очаква се приложениетода излезе на пазара през пролетта на2011 и да е съвместимо с InDesign CS4/CS5 заWindows и Mac.

Източник:recosoft.com

Текста написа:Мартин Новев

Реклама
www.bgoferta.info
Акоимате нужда от изработка на флаери, каталози, дипляни, визитки, външнареклама, сувенирна реклама и други рекламни продукти, тоwww.bgoferta.infoе точно за Вас. Няма нужда да се обаждате на различнипечатници поотделно и да чакате да получавате цена за изработката навашия продукт. Чрез www.bgoferta.info,оформяте вашетозапитване заизработката на желания продукт и получавате оферти директно отпечатниците. Използвайте бутона „Поискайоферта“.

Биографична информация