Jaws PDF Editor

6055
Jaws PDF Editor

Jaws PDF Editor дава възможност да се разглежда редактира записва и принтира PDF файлове на компютри използващи Windows® NT®, 2000 или XP.

Jaws PDF Editor има вградени функции за вмъкване и изваждане на отделни елементи от съставни PDF файлове . Също така дава възможност за редактиране на цели страници (ротация, преподреждане). Функцията позволяваща вмъкването на коментари улеснява преглеждането и редактирането на съдържанието. Възможноста за редакция на утвърдения като стандарт PDF формат прави Jaws PDF Editor желано средство за работа – алтернатива на Adobe Acrobat Ето и някои от функциите му TECHNICAL SPECIFICATIONS View PDF Documents Page views Adjust magnification Full screen mode Navigate PDF Documents Navigate between screens Navigate between pages Navigate between documents Bookmarks Thumbnails Page list Use links to navigate View history Change comment properties Text Text select Copy/cut/paste text Find text Comments Add comment Highlight Strikeout Underline Edit comment text Print PDF Documents Print setup Print preview Print Document Manipulation Rotate pages Delete pages Insert pages Move pages Extract pages Reorder pages General Multiple undo and redo Customizable work area General options Startup options Comment options Info Document info Font info Security info За цени: http://www.jawspdf.com/pdf_editor/cost.html За повече информация http://www.jawspdf.com/

Интернет портал за печатни технологии.