Jaws PDF Partner

2198
Jaws PDF Partner

Стартира пакетът Jaws PDF Partner на фирмата Global Graphics Software, който съдържа известните Jaws PDF Creator и Jaws PDF Editor. Приложенията са подходящи за домашни потребители и малки офиси, които искат да създават, разглеждат, обединяват и пр. PDF документи на Windows 98, Me, NT, 2000 и XP платформи.

Освен с изключително ниската цена в сравнение с основния си конкурент Adobe Acrobat, Jaws PDF Partner предлага на потребителите и: * Улеснено създаване на PDF файлове от всички Microsoft Windows приложения. * Зачитане на структурата на документи(bookmarks и hyperlinks) при конвертиране към PDF от файлове на Microsoft Word и PowerPoint files * Визуализация , управление и търсене на текст в PDF файлове. * Добавяне , импортване и експортване на PDF коментари. * вмъкване и завъртане на PDF страници. * обединяване на множество PDF файлове. * Вмъкване, форматиране и редактиране на PDF bookmarks. * 40 и 128 bit кодировка на PDF файлове. * Оптимизация на PDF за по бърза визуализация във web * Принтиране на PDF. Повече информация на: www.jawspdf.com

Интернет портал за печатни технологии.