Keysetter свързва печата и предпечатната подготовка

1758

Системата на Xitron осигурява автоматична настройка на намастиляването на широка гама печатни машини.

Сред поддържаните преси са тези на: Adast, Heidelberg, Komori, Mitsubishi, Sakurai и Shinohara. Xitron предлагат Keysetter в три различни версии с различни възможности.

Keysetter Light създава диаграма с настройките на мастилата, които могат да бъдат отпечатани или запазени като PDF файл. Keysetter Pro може да създава файл с информацията за намастиляването в специфичния формат, нужен на печатната машина. Keysetter Connect осигурява по-високо ниво на автоматизация с директна връзка с управлението на пресата.

Keysetter се предлага като допълнение към Xitron Navigator или като самостоятелна система, съвместима с всички съвременни системи за управление на работния процес. Според Xitron системата прави връзката между отдела по предпечатна подготовка и печата бърза, лесна и безпроблемна.

Поръчката се изпраща от отдела по предпечат към Keysetter. Програмата изследва файла и създава настройки на намастиляването, след което създава файл за конкретната преса. В случая с Keysetter Connect, той се изпраща директно на машината.

Keysetter

Източник: www.xitron.com
Текста написа: Мартин Новев

Интернет портал за печатни технологии.