Mac OS X, 10.6 Snow Leopard по-рано от предвиденото?

1815

Последната операционна система от семейството на Mac OS X – 10.6 може да излезе през първото четиримесечие на 2009 г, т. е. няколко месеца по-рано от предвиденото, от наблюдатели и аналитици.

По време представянето на първата версия (10.5) на Snow Leopard, на конференцията WWDC (Worldwide Developer Conference) през 2008 г., Стив Джобс обяви, че финалните версии на продукта ще излизат веднъж годишно, което на практика означава, че версия 10.6 беше планувана да излезе в средата на 2009 г.

Не отдавна, по време на конференцията Large Installation System Administration (LISA) обаче, Джордан Хаббард (Jordan Hubbard), директор по инженеринга на Unix технологии в Apple, обяви като крайна дата на излизане на Snow Leopard 10.6 първото четиримесечие на 2009 г, т. е. няколко месеца по-рано от обявения по време на  WWDC 2008 срок.

Съкратеният срок на разработка може да бъде обяснен с целите поставени пред екипа – акцент върху стабилността, надеждността съвместимостта и производителността при работа на системата, а не толкова върху разширяване на функционалността. Все пак се очаква в ‘снежния леопард’ да видим и някои нововъведения като Finder, поддръжка на Microsoft Exchange и т. н.

Пълно описание на възможностите на Mac OS X – 10.6 ще може да бъде направено след очакваното представяне по време на Macworld през януари 2009 г.

Източник: prodtp.ru

Интернет портал за печатни технологии.