MagicTracer 1.5

1709
MagicTracer 1.5
Spread the love

MagicTracer може да експортира WMF в DXF, DC2 и XYZ файлове. Новите Set Drawing Units команди позволяват на потребителите за избират стойности, с които да управляват векторните настройки. Това позволява точно калибриране на векторизирането от MagicTracer за други програми като AutoCAD или Illustrator.

Новото е, че DXF опциите са разширени за да се включат bezier-кривите допълнително към b-spline кривите и целите предходни опции. Щриховките и запълванията с огледални дъги са поправени при DXF и DC2 изхода. MagicTracer има едни от най-добрите инструменти за векторно конвертиране. Можете да изтеглите демо на сайта на MagicTracer.

Източник: magictracer.com

Биографична информация