Magneto Guides – нов интересен плъгин за Indesign

1831

Компанията Rorohiko Ltd, наскоро представи първата ‘бета’ на Magneto Guides и няколко дни по-късно я обнови до финална версия.

Magneto Guides използва обикновените гайдове в Indesign за основа, като към тях добавя интересни функции. Като начало е нужно да бъде указано на самия гайд, че е тип ‘мagneto’. Tова може да бъде направено от API менюто, където след инсталиране на плъгина се появява подменю Magneto Guides или посредством клавишна комбинация, която по условие е ‘ctrl+M’. След като е дефиниран като тип ‘magneto’, гайдът който сме избрали ни дава възможност да местим всички обекти на страницата, подравнени по него, заедно. Можем да променяме едновременно размерите на всички обекти като добавим втори гайд и го преместваме на желаната от нас позиция. При добавяне на два или повече гайдове е възможно, на точно определени от тях да се укаже, че са свързани. В този случай, при преместване на един от гайдовете от свързаната група, се местят всички, променяйки пропорционално размера на обектите между тях.

Плъгинът е разработен за всички версии до трета, включително на пакета Creative Suite, както за Mac, така и за PC платформа. За да се инсталира, който и да било от плъгините на Rorohiko Ltd., е нужно да бъде инсталиран допълнителен модул, който можете да намерите на сайта на разработчика и се предлага абсолютно безплатно. Пълнофункционална 20-дневна версия на Magneto Guides можете да свалите оттук: MagnetoGuides.1.0.3.zip

Пълният материал на английски, както и интерактивно демо (изисква да имате инсталиран модул на браузъра за преглед на *.mov файлове) на възможностите на Magneto Guides можете да видите тук: rorohiko.com

Източник: rorohiko.com

Интернет портал за печатни технологии.